WÓJT GMINY WYDMINY OGŁASZA NABÓR... - SPORT - Urząd Gminy w Wydminach
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

WÓJT GMINY WYDMINY OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO LOKALNY ANIMATOR SPORTU

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-02-14 18:41:08 Informacja ogłoszona dnia 2017-02-14 18:41:17 przez Administrator systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wydminy, dnia 14 lutego 2017r.
 
SO.0050.28.2017
 
WÓJT GMINY WYDMINY OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO LOKALNY ANIMATOR SPORTU
 
Forma zatrudnienia – umowa zlecenie.
Planowany okres zatrudnienia: od 1 marca 2017r. do dnia 30 listopada 2017r.
I. Wymagania niezbędne:
1. Ukończone 18 lat
2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
4. Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in.: instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, organizatorzy zajęć i zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
II. Obowiązki animatora:
1. Do zadań Animatora należy:
1) Inicjowanie, organizacja i realizacja imprez sportowych dla różnych grup wiekowych
i społecznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin oraz członków wybranych organizacji społecznych np. ZHP, OSP, Uniwersytety III Wieku itp..
2) Organizacja regularnych i atrakcyjnych pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci
i młodzieży oraz dorosłych uwzględniających powszechną dostępność, przełamywanie barier
w dostępie do sportu z powodów ekonomicznych, wychowanie w duchu szacunku i współpracy (przeciwdziałanie agresji i patologii) zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy.
3) Realizacja miesięcznego oraz rocznego harmonogramu pracy.
4) Współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi.
5) Promocja swojej gminy, poprzez działania prowadzone na obiektach sportowych.
6) Organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu.
7) Angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem honorowym przez Ministra Sportu i Turystyki oraz Wójta Gminy Wydminy.
8) Przeprowadzenie lokalnych akcji promocyjnych, w tym organizacja imprez i wydarzeń sportowych dla mieszkańców (różne grupy społeczne i wiekowe) promujących zdrowy styl życia,
9) Przeprowadzenie testów dla uczestników zajęć.
10) Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch projektów sportowych realizowanych przez FRKF w skali ogólnopolskiej.
11) umożliwienie przeprowadzenia kontroli.
12) Przygotowanie raportów miesięcznych.
13) Przygotowanie rocznego raportu pracy .
14) Posiadanie aktywnego numeru telefonu wykorzystywanego do kontaktu z animatorem i podania  go do publicznej wiadomości.
15) Zamieszczanie wszelkich informacji dotyczących realizowanego programu na tablicy informacyjnej na terenie obiektu.
16) Uczestniczenie w regionalnych szkoleniach dotyczących pracy w roli Lokalnego Animatora Sportu.
17) Nadzór nad mieniem i zgłaszanie wszystkich usterek i zniszczeń.
18) Przestrzeganie i stosowanie Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego MOJE BOISKO ORLIK 2012 w Wydminach i Gawlikach Wielkich.
III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. List motywacyjny, CV.
2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania
i prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe - w przypadku posiadania stażu pracy.
5. Kopia dokumentu dokumentu tożsamości.
6. Podpisane pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
7. Podpisane pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,  (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb przeprowadzenia naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016r. poz 922 ze zm.).
8. Oświadczenie kandydata na animatora o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego
z realizacją innych programów  finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
V. Terminy i miejsce składania dokumentów.
Dokumenty należy złożyć do dnia 20 lutego 2017 roku do godz. 13.00 osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu) w sekretariacie Urzędu Gminy Wydminy, pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy,
w zamkniętej kopercie opisanej „Lokalny Animator Sportu”, opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym.
Wójt Gminy Wydminy zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku nieuzyskania dofinansowania w ramach projektu LOKALNY ANIMATOR SPORTU.
 
 
                                   z up. Wójta Gminy Wydminy
                                   mgr Maria Dolecka
                                   Zastępca Wójta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Wydminach
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Zabawska Data wytworzenia informacji: 2017-02-14 18:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Zabawska Data wprowadzenia do BIP 2017-02-14 18:41:08
Wprowadził informację do BIP: Administrator systemu Data udostępnienia informacji: 2017-02-14 18:41:17
Osoba, która zmieniła informację: Administrator systemu Data ostatniej zmiany: 2017-02-14 19:27:37
Artykuł był wyświetlony: 699 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu