Obwieszczenie o wyłożeniu do... - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE - Urząd Gminy w Wydminach
ˆ

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego po zachodniej stronie drogi powiatowej Nr 1706N Wydminy – Ranty, w obrębie geodezyjnym Wydminy, z przeznaczeniem na tereny przemysłowe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-02-07 07:04:59 Informacja ogłoszona dnia 2017-02-07 07:05:02 przez Bolesław Idek

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego po zachodniej stronie drogi powiatowej Nr 1706N Wydminy – Ranty, w obrębie geodezyjnym Wydminy, z przeznaczeniem na tereny przemysłowe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U.2016 poz. 778 ze zm.); oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr IV/17/2015 Rady Gminy Wydminy z dnia 20 stycznia 2015r., po dokonaniu poprawek zgodnie z ROZSTRZYGNIECIEM NADZORCZYM NR PN.4131.403.2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 listopada 2016r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego po zachodniej stronie drogi powiatowej Nr 1706N Wydminy – Ranty, w obrębie geodezyjnym Wydminy, z przeznaczeniem na tereny przemysłowe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach: od 9 lutego 2017r. do 1 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy, Plac Rynek 1/1, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 1 marca 2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy, Plac Rynek 1/1, w sali nr 22 o godzinie 9.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wydminy, w Urzędzie Gminy Wydminy, Plac Rynek 1, pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2017 r.
            Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej.
            Zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w sposób i w terminie określonym powyżej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wydminy.
 
Z up. Wójta Gminy
/-/ mgr Maria Dolecka
Zastępca Wójta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Wydminach
Osoba, która wytworzyla informację: Bolesław Idek Data wytworzenia informacji: 2017-02-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bolesław Idek Data wprowadzenia do BIP 2017-02-07 07:04:59
Wprowadził informację do BIP: Bolesław Idek Data udostępnienia informacji: 2017-02-07 07:05:02
Osoba, która zmieniła informację: Bolesław Idek Data ostatniej zmiany: 2017-02-07 07:05:02
Artykuł był wyświetlony: 516 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu