ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu... - ogłoszenia środowiskowe - Urząd Gminy w Wydminach
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2016-07-20 14:19:26 Informacja ogłoszona dnia 2016-07-20 14:19:32 przez Administrator systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wydminy, dnia 20 lipca 2016 roku
KK.6220.10.2016
SO.0050.74.2016
 
 
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
oraz o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji.

 
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. - Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. - Dz. U. 2016, poz. 353 ze zm.)
zawiadamiam
wszystkie strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW w miejscowości Wężówka na działce nr geod. 85/5 obręb Wężówka, gmina Wydminy, powiat giżycki, woj. warmińsko-mazurskie" – z wniosku Janiny Piołunowicz Wężówka 18, 11-510 Wydminy, wydane zostało postanowienie znak KK.6220.10.2016 z dnia 19 lipca 2016r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz, że zostały zebrane już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia stosownie do wszczętego postępowania administracyjnego.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. - Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym studium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem z dnia 1 lipca 2016r., znak WOOŚ.4242.227.2016.MK.4 wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku opinią sanitarną z dnia 5 maja 2016 r. znak: ZNS.4083.19.2016.ZB zajął takie samo stanowisko co ww. organ.
Strony mogą się zapoznać z treścią postanowienia, opinii sanitarnej i dokumentacją sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w Referacie Komunalnym, Urząd Gminy w Wydminach, pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy, w godzinach pracy Urzędu, pokój nr 8 w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
 
z up. Wójta Gminy
(-) Alina Romanowicz
Sekretarz Gminy
 
 
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się:
1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wydminach, pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy,
2) w pobliżu miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia,
3) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wydminach na stronie internetowej bip.wydminy.pl
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Wydminach
Osoba, która wytworzyla informację: Jolanta Bazylak Data wytworzenia informacji: 2016-07-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Bazylak Data wprowadzenia do BIP 2016-07-20 14:19:26
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-07-20 14:19:32
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-07-20 14:19:32
Artykuł był wyświetlony: 646 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu