ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Wydminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-10-10 12:13:22 Informacja ogłoszona dnia 2017-10-10 12:13:25 przez Administrator systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wydminy, dnia 22 .09.2017r.
SO.0050.77.2017
 
Protokół
 
z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Wydminy
 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
 
              Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn Dz. U.
z 2016r., poz. 1817 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLV/184/2013 Rady Gminy Wydminy z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Wydminy (Dz. Urz. woj. warm.-maz. z 2013, poz. 2223) Wójt Gminy Wydminy wydał Zarządzenie Nr 57/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Wydminy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
 
            Konsultacje odbyły się od dnia 20 czerwca 2017 roku do dnia 15 września 2017 roku na terenie Gminy Wydminy i miały charakter pisemny z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii i uwag przekazanego na adres poczty elektronicznej lub osobiście w siedzibie Urzędu (pok. nr 3, pok. nr 23).
 
            Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne były w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy www.bip.wydminy.pl w zakładce organizacje pozarządowe oraz na stronie internetowej Gminy Wydminy www.wydminy.pl .
 
W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji  wpłynął jeden wniosek od Stowarzyszenia Przyjaciół Sucholasek „Teraz Sucholaski” dotyczący następujących zmian:
 
Lp.
Zapis w „Programie współpracy Gminy Wydminy z organizacjami pozarządowymi  oraz  podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2018, do którego zgłaszane są uwagi (proszę podać rozdział, paragraf, ustęp, punkt)
Sugerowana treść zmiany (propozycja nowego brzmienia konkretnego fragmentu Programu  ewentualnie propozycja nowego, zweryfikowanego zapisu w projekcie Programu na 2018 rok.
Stanowisko Wójta do zgłoszonej propozycji
1
 
§ 5. Przedmiot współpracy – priorytety, obszary i zadania
 
5. Wypoczynek dzieci i młodzieży.
     1) organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży;
     2) wspieranie wymiany międzynarodowej dzieci i młodzieży.
 
 
§ 5. Przedmiot współpracy – priorytety, obszary i zadania
 
5. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Uwagi uwzględniono
2
§ 8. Wysokość środków planowanych na realizację programu Propozycja podziału środków dla organizacji pozarządowych na 2018 rok
Lp.
Nazwa priorytetu
Proponowana wys. dotacji w 2018r.
Uwagi
1.
 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
73 000,00 zł
 
2.
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego
 20 000,00 zł
 
3.
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
17 500,00 zł
 
4.
 Ochrona i promocja zdrowia
6 000,00 zł
 
5.
Wypoczynek dzieci i młodzieży
6 000,00 zł
 
6.
Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych
20 000,00 zł
 
 
§ 8. Wysokość środków planowanych na realizację programu Propozycja podziału środków dla organizacji pozarządowych na 2018 rok
Lp.
Nazwa priorytetu
Proponowana wys. dotacji w 2018r.
Uwagi
1.
 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
73 000,00 zł
 
2.
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego
 20 000,00 zł
 
3.
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
17 500,00 zł
 
4.
 Ochrona i promocja zdrowia
3 000,00 zł
 
5.
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
10 000,00 zł
 
6.
Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych
20 000,00 zł
 
 
Uwagi uwzględniono
 
            Przedstawiciele organizacji pozarządowych zaproponowali aby w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Wydminy w 2018 roku dotyczący priorytetu  Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych umieścić zapis, że w pierwszej kolejności będą przyznawane dotacje organizacjom  pozarządowym, które otrzymały już promesę od instytucji zewnętrznych.
Niniejszy protokół zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy www.bip.wydminy.pl w zakładce organizacje pozarządowe oraz na stronie internetowej Gminy Wydminy www.wydminy.pl w zakładce konsultacje społeczne.
 
 
 
 
 
Wójt Gminy Wydminy
/-/ mgr inż. Radosław Król

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Wydminach
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Zabawska Data wytworzenia informacji: 2017-10-10 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Zabawska Data wprowadzenia do BIP 2017-10-10 12:13:22
Wprowadził informację do BIP: Administrator systemu Data udostępnienia informacji: 2017-10-10 12:13:25
Osoba, która zmieniła informację: Administrator systemu Data ostatniej zmiany: 2017-10-16 10:33:02
Artykuł był wyświetlony: 192 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu