ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2017-12-28 Uchwały Rady Gminy W sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wydminy. XXXVIII/265/2017 Obowiązujący
12 2017-12-28 Uchwały Rady Gminy W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. XXXVIII/264/2017 Obowiązujący
13 2017-12-28 Uchwały Rady Gminy W sprawie wykonania prac na potrzeby ochrony przyrody na drzewie stanowiącym pomnik przyrody rosnącym na działce nr geod. 720/2 w miejscowości Wydminy XXXVIII/263/2017 Obowiązujący
14 2017-12-28 Uchwały Rady Gminy W sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wydminy na lata 2016-2020" XXXVIII/262/2017 Obowiązujący
15 2017-12-28 Uchwały Rady Gminy W sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2017 r. XXXVIII/261/2017 Obowiązujący
16 2017-11-27 Uchwały Rady Gminy W sprawie: dopłata do ceny 1 m3 dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. XXXVII/260/2017 Obowiązujący
17 2017-11-27 Uchwały Rady Gminy W sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich XXXVII/259/2017 Obowiązujący
18 2017-11-27 Uchwały Rady Gminy W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. XXXVII/258/2017 Obowiązujący
19 2017-11-27 Uchwały Rady Gminy W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XXXVII/257/2017 Obowiązujący
20 2017-11-27 Uchwały Rady Gminy W sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa okaz określenia wynagrodzenia za inkaso. XXXVII/256/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu