ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2017-05-26 Uchwały Rady Gminy W sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad określenia obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli. XXXII/225/2017 Obowiązujący
12 2017-05-26 Uchwały Rady Gminy W sprawie przejęcia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2017 roku. XXXII/224/2017 Obowiązujący
13 2017-05-26 Uchwały Rady Gminy W sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wydminy na lata 2016-2020". XXXII/223/2017 Obowiązujący
14 2017-05-26 Uchwały Rady Gminy W sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2017 r. XXXII/222/2017 Obowiązujący
15 2017-05-26 Uchwały Rady Gminy Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wydminy na lata 2017-2027 XXXII/221/2017 Obowiązujący
16 2017-05-26 Uchwały Rady Gminy W sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Giżyckiego. XXXII/220/2017 Obowiązujący
17 2017-03-28 Uchwały Rady Gminy W sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/158/2016 Rady Gminy Wydminy z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wydminy na lata 2016-2020". XXXI/219/2017 Obowiązujący
18 2017-03-28 Uchwały Rady Gminy W sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Wydminy. XXXI/218/2017 Obowiązujący
19 2017-03-28 Uchwały Rady Gminy W sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/132/2016 z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wydminy. XXXI/217/2017 Obowiązujący
20 2017-03-28 Uchwały Rady Gminy W sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. XXXI/216/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu