ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2018-01-20 Uchwały Rady Gminy Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wydminy na lata 2018-2029. XXXIX/271/2018 Obowiązujący
12 2018-01-20 Uchwały Rady Gminy W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Zieleni sp. z o. o. w Wydminach. XXXIX/270/2018 Obowiązujący
13 2018-01-20 Uchwały Rady Gminy W sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wydminy. XXXIX/269/2018 Nieprawomocna (obowiązuje po upływie 14 dni od publikacji w Dz.U.Warm-Maz.)
14 2017-12-28 Uchwały Rady Gminy W sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wydminy na lata 2018-2022. XXXVIII/268/2017 Obowiązujący
15 2017-12-28 Uchwały Rady Gminy W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach 228/1, 229/2, 229/3, 229/4, 229/5, 230, 231/2, 231/3, 231/4, 231/5, 231/6, 509 i 510 w obrębie Gawliki Wielkie, Gmina Wydminy z przeznaczeniem na tereny usług turystyki i rekreacji indywidualnej. XXXVIII/267/2017 Obowiązujący
16 2017-12-28 Uchwały Rady Gminy W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wydminy na 2018 r. XXXVIII/266/2017 Obowiązujący
17 2017-12-28 Uchwały Rady Gminy W sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wydminy. XXXVIII/265/2017 Obowiązujący
18 2017-12-28 Uchwały Rady Gminy W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. XXXVIII/264/2017 Obowiązujący
19 2017-12-28 Uchwały Rady Gminy W sprawie wykonania prac na potrzeby ochrony przyrody na drzewie stanowiącym pomnik przyrody rosnącym na działce nr geod. 720/2 w miejscowości Wydminy XXXVIII/263/2017 Obowiązujący
20 2017-12-28 Uchwały Rady Gminy W sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wydminy na lata 2016-2020" XXXVIII/262/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu