Uchwały Rady Gminy - Urząd Gminy w Wydminach
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2018-05-29 Uchwały Rady Gminy W sprawie zmiany uchwały Nr XLI/282/2018 Rady Gminy Wydminy z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Giżyckiego XLIII/296/2018 Obowiązujący
12 2018-05-29 Uchwały Rady Gminy W sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad określenia obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli XLIII/295/2018 Obowiązujący
13 2018-05-29 Uchwały Rady Gminy W sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2018 r. XLIII/294/2018 Obowiązujący
14 2018-05-29 Uchwały Rady Gminy W sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Giżyckiego XLIII/293/2018 Obowiązujący
15 2018-04-20 Uchwały Rady Gminy W sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2018 r. XLII/292/2018 Obowiązujący
16 2018-04-20 Uchwały Rady Gminy Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wydminy na lata 2018-2029. XLII/291/2018 Obowiązujący
17 2018-03-23 Uchwały Rady Gminy W sprawie podziału Gminy Wydminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych XLI/290/2018 Obowiązujący
18 2018-03-23 Uchwały Rady Gminy W w sprawie podziału Gminy Wydminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym XLI/289/2018 Obowiązujący
19 2018-03-23 Uchwały Rady Gminy W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 21 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego XLI/288/2018 Obowiązujący
20 2018-03-23 Uchwały Rady Gminy W sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wydminy przez inne niż Gmina Wydminy osoby prawne i fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania pobranej dotacji XLI/287/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu