ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2017-12-28 Uchwały Rady Gminy W sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2017 r. XXXVIII/261/2017 Obowiązujący
22 2017-11-27 Uchwały Rady Gminy W sprawie: dopłata do ceny 1 m3 dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. XXXVII/260/2017 Obowiązujący
23 2017-11-27 Uchwały Rady Gminy W sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich XXXVII/259/2017 Obowiązujący
24 2017-11-27 Uchwały Rady Gminy W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. XXXVII/258/2017 Obowiązujący
25 2017-11-27 Uchwały Rady Gminy W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XXXVII/257/2017 Obowiązujący
26 2017-11-27 Uchwały Rady Gminy W sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa okaz określenia wynagrodzenia za inkaso. XXXVII/256/2017 Obowiązujący
27 2017-11-27 Uchwały Rady Gminy W sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. XXXVII/255/2017 Obowiązujący
28 2017-11-27 Uchwały Rady Gminy W sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2017 r. XXXVII/254/2017 Obowiązujący
29 2017-11-27 Uchwały Rady Gminy Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wydminy na lata 2017-2027 XXXVII/253/2017 Obowiązujący
30 2017-10-11 Uchwały Rady Gminy W sprawie przyjęcia do realizacji projektu partnerskiego pn. "Synergia" w ramach Osi priorytetowej 11 włączenie społeczne, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. XXXVI/252/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu