ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2017-03-28 Uchwały Rady Gminy W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego po zachodniej stronie drogi powiatowej Nr 1706N Wydminy-Ranty w obrębie geodezyjnym Wydminy z przeznaczeniem na tereny przemysłowe. XXXI/215/2017 Obowiązujący
22 2017-03-28 Uchwały Rady Gminy W sprawie przyjęcia Strategii Marki Gminy Wydminy. XXXI/214/2017 Obowiązujący
23 2017-03-28 Uchwały Rady Gminy W sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Wydminy na lata 2017-2030 XXXI/213/2017 Obowiązujący
24 2017-03-28 Uchwały Rady Gminy W sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2017r. XXXI/212/2017 Obowiązujący
25 2017-03-28 Uchwały Rady Gminy Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wydminy na lata 2017-2027. XXXI/211/2017 Obowiązujący
26 2017-02-22 Uchwały Rady Gminy W sprawie nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości oznaczonej nr geod.: 4/123 położonej w obrębie Pańska Wola XXX/210/2017 Obowiązujący
27 2017-02-22 Uchwały Rady Gminy W sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego XXX/209/2017 Obowiązujący
28 2017-02-22 Uchwały Rady Gminy W sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wydminy. XXX/208/2017 Obowiązujący - rozstrzygnięcie nadzorcze
29 2017-02-22 Uchwały Rady Gminy W sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wydminy w 2017 r. XXX/207/2017 Obowiązujący
30 2017-02-22 Uchwały Rady Gminy W sprawie przyjęcia do realizacji projektu konkursowego pn. "Klub Integracji Społecznej w Wydminach" w ramach Osi priorytetowej 11 włączenie społeczne, Poddziałanie 11.01.01 Aktywacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem XXX/206/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu