ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2018-04-18 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr 30/2018 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Wydminy za 2017 rok. Nr 30/2018 Obowiązujący
42 2018-04-20 Zarządzenia Wójta ZARZĄDZENIE Nr 29/2018 w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2018. Nr 29/2018 Obowiązujący
43 2018-04-16 Zarządzenia Wójta ZARZĄDZENIE Nr 28/2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym położonej w obrębie geodezyjnym Wężówka Nr 28/2018 Obowiązujący
44 2018-04-09 Zarządzenia Wójta ZARZĄDZENIE NR 27/2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. NR 27/2018 Obowiązujący
45 2018-04-09 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Wydminy z dnia 09 kwietnia 2018 roku zmieniające uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wydminy na lata 2018 - 2029 Nr 26/2018 Obowiązujący
46 2018-03-29 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr 25/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 Nr 25/2018 Obowiązujący
47 2018-03-23 Uchwały Rady Gminy W sprawie podziału Gminy Wydminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych XLI/290/2018 Obowiązujący
48 2018-03-23 Uchwały Rady Gminy W w sprawie podziału Gminy Wydminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym XLI/289/2018 Obowiązujący
49 2018-03-23 Uchwały Rady Gminy W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 21 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego XLI/288/2018 Obowiązujący
50 2018-03-23 Uchwały Rady Gminy W sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wydminy przez inne niż Gmina Wydminy osoby prawne i fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania pobranej dotacji XLI/287/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu