ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2017-07-26 Uchwały Rady Gminy Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wydminy na lata 2017-2027. XXXIV/231/2017 Obowiązujący
52 2017-06-19 Uchwały Rady Gminy W sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2017 r., uchwała II. XXXIII/230/2017 Obowiązujący
53 2017-06-19 Uchwały Rady Gminy W sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2017 r., uchwała I. XXXIII/229/2017 Obowiązujący
54 2017-06-19 Uchwały Rady Gminy W sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Giżyckiego. XXXIII/228/2017 Obowiązujący
55 2017-06-19 Uchwały Rady Gminy W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wydminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. XXXIII/227/2017 Obowiązujący
56 2017-06-19 Uchwały Rady Gminy W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wydminy za 2016 rok i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wydminy oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina za 2016 rok. XXXIII/226/2017 Obowiązujący
57 2017-05-26 Uchwały Rady Gminy W sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad określenia obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli. XXXII/225/2017 Obowiązujący
58 2017-05-26 Uchwały Rady Gminy W sprawie przejęcia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2017 roku. XXXII/224/2017 Obowiązujący
59 2017-05-26 Uchwały Rady Gminy W sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wydminy na lata 2016-2020". XXXII/223/2017 Obowiązujący
60 2017-05-26 Uchwały Rady Gminy W sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2017 r. XXXII/222/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu