Uchwały Rady Gminy - Urząd Gminy w Wydminach
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2017-11-27 Uchwały Rady Gminy W sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa okaz określenia wynagrodzenia za inkaso. XXXVII/256/2017 Obowiązujący
52 2017-11-27 Uchwały Rady Gminy W sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. XXXVII/255/2017 Obowiązujący
53 2017-11-27 Uchwały Rady Gminy W sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2017 r. XXXVII/254/2017 Obowiązujący
54 2017-11-27 Uchwały Rady Gminy Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wydminy na lata 2017-2027 XXXVII/253/2017 Obowiązujący
55 2017-10-11 Uchwały Rady Gminy W sprawie przyjęcia do realizacji projektu partnerskiego pn. "Synergia" w ramach Osi priorytetowej 11 włączenie społeczne, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. XXXVI/252/2017 Obowiązujący
56 2017-10-11 Uchwały Rady Gminy W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Feliksa Nowowiejskiego w Wydminach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Feliksa Nowowiejskiego w Wydminach. XXXVI/251/2017 Obowiązujący
57 2017-10-11 Uchwały Rady Gminy W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Gawlikach Wielkich. XXXVI/250/2017 Obowiązujący
58 2017-10-11 Uchwały Rady Gminy W sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. XXXVI/249/2017 Obowiązujący
59 2017-10-11 Uchwały Rady Gminy W sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Wydminy na dofinansowanie inwestycji w zakresie ochrony powietrza i gospodarki wodnej. XXXI/248/2017 Obowiązujący
60 2017-10-11 Uchwały Rady Gminy W sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/139/2016 Rady Gminy Wydminy z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych. XXXVI/247/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu