ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2018-03-23 Uchwały Rady Gminy W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 21 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego XLI/288/2018 Obowiązujący
72 2018-03-23 Uchwały Rady Gminy W sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wydminy przez inne niż Gmina Wydminy osoby prawne i fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania pobranej dotacji XLI/287/2018 Obowiązujący
73 2018-03-23 Uchwały Rady Gminy W sprawie ustalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach XLI/286/2018 Nieprawomocna (obowiązuje po upływie 14 dni od publikacji w Dz.U.Warm-Maz.)
74 2018-03-23 Uchwały Rady Gminy W sprawie przejęcia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2018 roku. XLI/285/2018 Obowiązujący
75 2018-03-23 Uchwały Rady Gminy W sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2018 r. XLI/284/2018 Obowiązujący
76 2018-03-23 Uchwały Rady Gminy Zmieniająca uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wydminy na lata 2018-2029 XLI/283/2018 Obowiązujący
77 2018-03-23 Uchwały Rady Gminy W sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Giżyckiego. XLI/282/2018 Obowiązujący
78 2018-03-27 Zarządzenia Wójta ZARZĄDZENIE Nr 24/2018 w sprawi zmiany Zarządzenia nr 15/2018 Wójta Gminy Wydminy z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Gawliki Wielkie Nr 24/2018 Obowiązujący
79 2018-03-28 Zarządzenia Wójta ZARZĄDZENIE NR 23/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok NR 23/2018 Obowiązujący
80 2018-02-26 Zarządzenia Wójta ZARZĄDZENIE Nr 14/2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej odnośnie wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Specjalista ds. promocji Gminy Wydminy Nr 14/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu