ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2017-03-28 Uchwały Rady Gminy Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wydminy na lata 2017-2027. XXXI/211/2017 Obowiązujący
72 2017-02-22 Uchwały Rady Gminy W sprawie nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości oznaczonej nr geod.: 4/123 położonej w obrębie Pańska Wola XXX/210/2017 Obowiązujący
73 2017-02-22 Uchwały Rady Gminy W sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego XXX/209/2017 Obowiązujący
74 2017-02-22 Uchwały Rady Gminy W sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wydminy. XXX/208/2017 Obowiązujący - rozstrzygnięcie nadzorcze
75 2017-02-22 Uchwały Rady Gminy W sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wydminy w 2017 r. XXX/207/2017 Obowiązujący
76 2017-02-22 Uchwały Rady Gminy W sprawie przyjęcia do realizacji projektu konkursowego pn. "Klub Integracji Społecznej w Wydminach" w ramach Osi priorytetowej 11 włączenie społeczne, Poddziałanie 11.01.01 Aktywacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem XXX/206/2017 Obowiązujący
77 2017-02-22 Uchwały Rady Gminy W sprawie powołania Klubu Integracji Społecznej w Wydminach i powierzenia jego prowadzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wydminach. XXX/205/2017 Obowiązujący
78 2017-02-22 Uchwały Rady Gminy W sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach XXX/204/2017 Obowiązujący - rozstrzygnięcie nadzorcze
79 2017-02-22 Uchwały Rady Gminy W sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Giżyckiego XXX/203/2017 Obowiązujący
80 2017-03-03 Uchwały Rady Gminy W sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2017 r. XXX/202/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu