ˆ

Uchwały Rady Gminy

Drukuj informacjęAkt prawny: NR 92/2017

Szczegóły informacji

NR 92/2017

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2017-12-11

Data podjęcia/podpisania: 2017-12-11

Tytuł aktu:

ZARZĄDZENIE NR 92/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

Na podstawie:

SO.0050.130.2017
 
ZARZĄDZENIE NR 92/2017
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 11 grudnia 2017 roku
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1875) w związku z art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.) i w związku z uchwałą Rady Gminy Wydminy Nr XXXVI/249/2017 z dnia 11 października 2017 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok, Wójt Gminy Wydminy zarządza co następuje:
 
§1.1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych samorządu Gminy Wydminy zlecanych sektorowi pozarządowemu w 2018 roku w formie wspierania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w następujących rodzajach zadań:
 
1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
2) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
3) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
4) ochrona i promocja zdrowia,
5) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 
2. Zadania, o których mowa w ust. 1 mieszczą się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Programie współpracy Gminy Wydminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
 
3. Ogłoszenie o konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wydminy.
 
§ 3.1. Ogłoszenie konkursu publikuje się poprzez zamieszczenie jego treści:
 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy,
2) na stronie internetowej Gminy Wydminy,
3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt Gminy Wydminy
/-/ mgr inż. Radosław Król

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Wydminach
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Zabawska Data wytworzenia informacji: 2017-12-12 08:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Zabawska Data wprowadzenia do BIP 2017-12-12 09:05:36
Wprowadził informację do BIP: Administrator systemu Data udostępnienia informacji: 2017-12-12 09:06:13
Osoba, która zmieniła informację: Administrator systemu Data ostatniej zmiany: 2017-12-19 13:09:57
Artykuł był wyświetlony: 222 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu