ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informacjęAkt prawny: Nr 88/2017

Szczegóły informacji

Nr 88/2017

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2010-2014

Data wejścia w życie: 2017-11-30

Data podjęcia/podpisania: 2017-11-30

Tytuł aktu:

Zarządzenie Nr 88/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

Na podstawie:

SO.0050.124.2017
Zarządzenie Nr 88/2017
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 30 listopada 2017 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku,  poz. 1875), w związku z art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2016 roku  poz. 1047 ze zmianami) zarządzam co następuje:
 
§ 1   Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji składników aktywów według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.
§ 2 Rodzaj inwentaryzowanego składnika majątkowego metodą spisu z natury:
1) zapasy materiałów
2) druki ścisłego zarachowania
3) paliwo w pojazdach i innym sprzęcie
§ 3 Termin rozpoczęcia inwentaryzacji 01 grudnia 2017 roku, termin zakończenia inwentaryzacji
14 stycznia 2018 roku.
§ 4 1. Do przeprowadzenia inwentaryzacji o której mowa w § 2 wyznaczam komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie:
  1. Bolesław Idek – przewodniczący
  2. Anna Smykowska – członek
  3. Jarosław Bereza – członek
  4. Małgorzata Zabawska – członek
§ Osoby powołane na członków komisji inwentaryzacyjnej ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie powierzonej im inwentaryzacji.
§ 6 Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej po dokonanym spisie składników majątkowych, o którym mowa w § 2 przekazuje arkusze spisowe Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Wydminach celem dokonania ich wyceny. Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Wydminach zwraca wycenione arkusze spisowe Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej.
§ 7 Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej złoży niezwłocznie sprawozdanie końcowe z przebiegu inwentaryzacji.
§ 8 Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych odpowiedzialny jest przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej.
§ 9  Wyniki inwentaryzacji (rozpatrzone oraz rozliczone nadwyżki i niedobory, zatwierdzone przez kierownika jednostki) winny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.
§ 10 Arkusze spisowe o numerach 389 – 400 ( tj. 12 sztuk ) wydano Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej.
§ 11  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Wydminach
Osoba, która wytworzyla informację: Krystyna Truchan Data wytworzenia informacji: 2017-12-06 07:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Truchan Data wprowadzenia do BIP 2017-12-06 08:14:13
Wprowadził informację do BIP: Administrator systemu Data udostępnienia informacji: 2017-12-06 08:14:17
Osoba, która zmieniła informację: Administrator systemu Data ostatniej zmiany: 2017-12-19 13:10:03
Artykuł był wyświetlony: 267 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu