ZARZĄDZENIE NR 2/2018 w sprawie... - Zarządzenia 2009-2015 - Urząd Gminy w Wydminach
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informacjęAkt prawny: NR 2/2018

Szczegóły informacji

NR 2/2018

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2018-01-11

Data podjęcia/podpisania: 2018-01-11

Tytuł aktu:

ZARZĄDZENIE NR 2/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

Na podstawie:

SO.0050.5.2018
ZARZĄDZENIE NR 2/2018
Wójta Gminy Wydminy

z dnia 11 stycznia 2018 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.
 
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.)
w związku z §11 załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXVI/249/2017 z dnia 11 października 2017 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok, Wójt Gminy Wydminy zarządza, co następuje:

§1. Powołuje się komisję konkursową w składzie:
  1. Martyna Choroszewska,
  2. Małgorzata Zabawska,
  3. Jolanta Herbich,
  4. Grażyna Chitruszko
na realizację zadań publicznych do opiniowania ofert z zakresu priorytetów:
1. „2) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”;
2. „3) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”;
3. „6) Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”.
§2. Powołuje się komisję konkursową w składzie:
  1. Martyna Choroszewska,
  2. Małgorzata Zabawska,
  3. Jolanta Herbich,
  4. Grażyna Chitruszko
 na realizację zadań publicznych do opiniowania ofert z zakresu priorytetów:
1. „1) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”;
2. „4) Ochrona i promocja zdrowia”;
3. „5) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.”;
4. „6) Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”.
§3. Zasady działania komisji konkursowej reguluje Program współpracy Gminy Wydminy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wydminy Nr XXXVI/249/2017 z dnia 11 października 2017 roku
§4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy, na stronie internetowej Urzędu Gminy Wydminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wydminy.
§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Wydminy
/-/ mgr inż. Radosław Król

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Wydminach
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Zabawska Data wytworzenia informacji: 2018-01-16 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Zabawska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-16 10:41:01
Wprowadził informację do BIP: Administrator systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-16 10:49:21
Osoba, która zmieniła informację: Administrator systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-16 10:51:07
Artykuł był wyświetlony: 169 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu