ˆ

Strona główna

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-03-23 Uchwały Rady Gminy W sprawie podziału Gminy Wydminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych XLI/290/2018 Obowiązujący
2 2018-03-23 Uchwały Rady Gminy W w sprawie podziału Gminy Wydminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym XLI/289/2018 Obowiązujący
3 2018-03-23 Uchwały Rady Gminy W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 21 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego XLI/288/2018 Nieprawomocna (obowiązuje po upływie 14 dni od publikacji w Dz.U.Warm-Maz.)
4 2018-03-23 Uchwały Rady Gminy W sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wydminy przez inne niż Gmina Wydminy osoby prawne i fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania pobranej dotacji XLI/287/2018 Nieprawomocna (obowiązuje po upływie 14 dni od publikacji w Dz.U.Warm-Maz.)
5 2018-03-23 Uchwały Rady Gminy W sprawie ustalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach XLI/286/2018 Nieprawomocna (obowiązuje po upływie 14 dni od publikacji w Dz.U.Warm-Maz.)
6 2018-03-23 Uchwały Rady Gminy W sprawie przejęcia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2018 roku. XLI/285/2018 Obowiązujący
7 2018-03-23 Uchwały Rady Gminy W sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2018 r. XLI/284/2018 Obowiązujący
8 2018-03-23 Uchwały Rady Gminy Zmieniająca uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wydminy na lata 2018-2029 XLI/283/2018 Obowiązujący
9 2018-03-23 Uchwały Rady Gminy W sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Giżyckiego. XLI/282/2018 Obowiązujący
10 2018-02-23 Uchwały Rady Gminy W sprawie zatwierdzenia wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych. XL/281/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu