ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informacjęAkt prawny: Nr 28/2018

Szczegóły informacji

Nr 28/2018

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: XVII/2016

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2018-04-16

Data podjęcia/podpisania: 2018-04-16

Tytuł aktu:

ZARZĄDZENIE Nr 28/2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym położonej w obrębie geodezyjnym Wężówka

Na podstawie:

SO.0050.47.2018
ZARZĄDZENIE Nr 28/2018
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 16 kwietnia 2018 roku
 
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym położonej w obrębie geodezyjnym Wężówka
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 35, art. 37 ust. 2 pkt 6 oraz art. 67 ust 1a i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 ze zm.), § 2 ust. 2, § 3 ust. 6 i 8 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/106/08 Rady Gminy Wydminy z dnia 24 września 2008 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Wydminy opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 08 grudnia 2008 roku (Nr 185, poz. 2715 z ze zm.), zarządzam co następuje:
 
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym w miejscowości Wężówka:
 
  1. Oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1/4 o powierzchni 0,1625 ha, położoną w obrębie Wężówka, uwidocznioną w księdze wieczystej nr OL1G/00018680/4, zabudowaną budynkiem mieszkalnym (w zabudowie bliźniaczej) o powierzchni zabudowy 64,00 m2, o powierzchni użytkowej 49,2 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 31,2 m2 wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia. Wójt ustalił cenę nieruchomości na kwotę 29 248,00 zł.
  2. W/w właściciel nabywa nieruchomość na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych do nieruchomości stanowiącej przedmiot zbycia gdyż nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.
  3. Do ceny zbywanej nieruchomości doliczone zostaną koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej w kwocie 1 390,00 zł
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                                  Wójt Gminy Wydminy
                                                                                              /-/ mgr inż. Radosław Król                                       
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu