ˆ

Uchwały Rady Gminy

Szczegóły informacji

Nr 52/2018

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2018-06-29

Data podjęcia/podpisania: 2018-06-29

Tytuł aktu:

ZARZĄDZENIE Nr 52/2018 w sprawie upoważnienia zastępcy kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia dobry start wynikającego z rządowego programu wsparcia rodzin z dziećmi „Dobry start”

Treść:

 
 
SO.0050.76.2018
SO.0052.19.2018
 
 
ZARZĄDZENIE Nr 52/2018
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 29 czerwca 2018 roku
 
 
w sprawie upoważnienia zastępcy kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia dobry start wynikającego z rządowego programu wsparcia rodzin z dziećmi „Dobry start”
 
Na podstawie art. 187a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 roku poz. 998) w związku z § 8 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 roku poz. 1061) oraz art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.)
 
zarządzam co następuje:
 
§  1. Upoważniam Pana – Kamila Purłana, Zastępce Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start tj. do:
      
       1) wydawania rozstrzygnięć, w  tym decyzji administracyjnych,
       2) przekazywania wnioskodawcom informacji o przyznaniu świadczenia na zasadach                             określonych w § 10 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku                              w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.
 
            § 2. Upoważnienia udziela się na czas pełnienia przez Pana funkcji Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach.
 
 
            § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Wydminach
Osoba, która wytworzyla informację: Alina Romanowicz Data wytworzenia informacji: 2018-07-10 11:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Alina Romanowicz Data wprowadzenia do BIP 2018-07-10 13:46:58
Wprowadził informację do BIP: Administrator systemu Data udostępnienia informacji: 2018-07-10 13:47:02
Osoba, która zmieniła informację: Administrator systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-10 13:55:23
Artykuł był wyświetlony: 62 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy