ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-01-12 Zarządzenia Wójta Nr 3/2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej odnośnie wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy Wydminy na 1/8 etatu. Nr 3/2018 Obowiązujący
2 2018-01-11 Zarządzenia Wójta ZARZĄDZENIE NR 2/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku. NR 2/2018 Obowiązujący
3 2018-01-10 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Wydminy Nr 1/2018 Obowiązujący
4 2017-12-29 Zarządzenia Wójta w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu gminnego NR 99/2017 Obowiązujący
5 2017-12-29 Zarządzenia Wójta Nr 98/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 Nr 98/2017 Obowiązujący
6 2017-12-28 Zarządzenia Wójta ZARZĄDZENIE NR 97/2017 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wydminy na lata 2017-2032” bez strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. NR 97/2017 Obowiązujący
7 2017-12-22 Zarządzenia Wójta ZARZĄDZENIE Nr 96/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej sprzętu Obrony Cywilnej, zapasów i materiałów objętych ewidencją ilościowo -wartościową znajdujących się w magazynie Urzędu Gminy Wydminy. Nr 96/2017 Obowiązujący
8 2017-12-13 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr 93/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 Nr 93/2017 Obowiązujący
9 2017-11-27 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr XXXVII/257/2017 Rady Gminy Wydminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości nr XXXVII/257/2017 Nieobowiązujący
10 2017-12-11 Zarządzenia Wójta ZARZĄDZENIE NR 92/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku. NR 92/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy