ˆ

Rada Gminy

Szczegóły informacji

ZAWIADOMIENIE Przewodnicząca Rady Gminy Wydminy zwołuje XXXX Sesję Rady Gminy Wydminy w dniu 23 lutego 2018 roku, o godz. 9:00 w sali dolnej GOK w Wydminach

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-02-15 14:28:13 Informacja ogłoszona dnia 2018-02-15 14:28:16 przez Piotr Kruniewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

SO.0002.2.2018                                                                                   Wydminy, dnia 15 lutego 2018 r
 
 
ZAWIADOMIENIE
Przewodnicząca Rady Gminy Wydminy
zwołuje XXXX Sesję Rady Gminy Wydminy
w dniu 23 lutego 2018 roku, o godz. 900
w sali dolnej GOK w Wydminach
 
 
Porządek obrad XXXX Sesji Rady Gminy Wydminy:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Przedstawienie informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa w Gminie Wydminy – Komendant Powiatowy Policji w Giżycku.
 4. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Gminie Wydminy – Komendant Powiatowy PSP w Giżycku.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy Wydminy.
 6. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Wydminy.
 7. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie między sesjami.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Zieleni sp. z o. o. w Wydminach.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wydminy na lata 2018-2029.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2018 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wydminy na lata 2017-2032”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wydminy w 2018 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia  zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
 14. Interpelacje i zapytania Radnych.
 15. Odpowiedzi Wójta na interpelacje i zapytania Radnych.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie sesji.
 
 
                   Przewodnicząca
              Rady Gminy Wydminy
                             /-/
                     Grażyna Plato

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Wydminach
Osoba, która wytworzyla informację: Piotr Kruniewicz Data wytworzenia informacji: 2018-02-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Kruniewicz Data wprowadzenia do BIP 2018-02-15 14:28:13
Wprowadził informację do BIP: Piotr Kruniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-02-15 14:28:16
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Kruniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-02-15 14:28:16
Artykuł był wyświetlony: 559 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy