ˆ

Rada Gminy

Szczegóły informacji

ZAWIADOMIENIE – UZUPEŁNIENIE PORZĄDKU OBRAD Przewodnicząca Rady Gminy Wydminy zwołuje XLIV Sesję Rady Gminy Wydminy w dniu 21 czerwca 2018 roku, o godz.11:00 w sali dolnej GOK w Wydminach

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-06-14 14:57:48 Informacja ogłoszona dnia 2018-06-14 14:57:52 przez Piotr Kruniewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wydminy, dnia 13 czerwca 2018 r.
SO.0002.6.2018
 
 
ZAWIADOMIENIE – UZUPEŁNIENIE PORZĄDKU OBRAD
Przewodnicząca Rady Gminy Wydminy
zwołuje XLIV Sesję Rady Gminy Wydminy
w dniu 21 czerwca 2018 roku, o godz.11:00
w sali dolnej GOK w Wydminach
 
 
Porządek obrad XLIV Sesji Rady Gminy Wydminy:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy Wydminy z dnia 29 maja 2018 r.
 4. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wydminy za 2017 rok i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wydminy oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Wydminy za 2017 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wydminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Giżyckiego.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wydminy na lata 2018-2029.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2018 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wydminy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Wydminy, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wydminy.
 13. Interpelacje i zapytania Radnych.
 14. Odpowiedzi Wójta na interpelacje i zapytania Radnych.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie sesji.
 
                                                                                                                                                                    Przewodnicząca
                                                                                        Rady Gminy Wydminy
                                                                                                         /-/
                                                                                    Grażyna Plato
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Wydminach
Osoba, która wytworzyla informację: Piotr Kruniewicz Data wytworzenia informacji: 2018-06-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Kruniewicz Data wprowadzenia do BIP 2018-06-14 14:57:48
Wprowadził informację do BIP: Piotr Kruniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-06-14 14:57:52
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Kruniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-06-14 14:57:52
Artykuł był wyświetlony: 73 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy