Rejestr zmian - Urząd Gminy w Wydminach
ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2018-08-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:46:10 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Dostawa kotłów na biomasę z automatycznym podawaniem paliwa wraz z montażem i robotami towarzyszącymi w ramach zadania pn. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez przebudowę kotłowni budynku Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach wraz z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych Redaktor Naczelny
12:21:50 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Dostawa kotłów na biomasę z automatycznym podawaniem paliwa wraz z montażem i robotami towarzyszącymi w ramach zadania pn. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez przebudowę kotłowni budynku Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach wraz z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych Redaktor Naczelny

Zmiany z dnia: 2018-08-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:37:53 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Dostawa sprzętu informatycznego z oprogramowaniem w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności e-usług i informacji publicznej w gminie Wydminy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Redaktor Naczelny

Zmiany z dnia: 2018-08-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:34:34 Edycja elementu informacja Kontakty
(widoczna od 2016-03-02 00:00:00)
Bolesław Idek
11:30:59 Edycja elementu informacja Kontakty
(widoczna od 2016-03-02 00:00:00)
Bolesław Idek
10:54:31 Edycja elementu informacja Kontakty
(widoczna od 2016-03-02 00:00:00)
Bolesław Idek
10:51:38 Edycja elementu informacja Kontakty
(widoczna od 2016-03-02 00:00:00)
Bolesław Idek
10:46:45 Edycja elementu informacja Kontakty
(widoczna od 2016-03-02 00:00:00)
Bolesław Idek

Zmiany z dnia: 2018-08-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:54:48 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Dostawa kotłów na biomasę z automatycznym podawaniem paliwa wraz z montażem i robotami towarzyszącymi w ramach zadania pn. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez przebudowę kotłowni budynku Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach wraz z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych Redaktor Naczelny

Zmiany z dnia: 2018-08-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
20:36:39 Upublicznienie elementu załącznik do informacji OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE - na wykonanie zamówienia pn Administrator systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy