Statystyka - Urząd Gminy w Wydminach
ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
URZĄD GMINY WYDMINY 63659
Regulamin organizacyjny 7916
Struktura organizacyjna 23366
Wójt 10152
Zastępca Wójta 5972
Sekretarz 8431
Skarbnik 5542
Podległe jednostki 6570
KONTAKTY 11855
AKTY PRAWNE 12394
Uchwały Rady Gminy 354388
ZARZĄDZENIA 8240
Uchwały Rady Powiatu 1705
Zarządzenia 2009-2015 290168
2015 48244
2014 35717
2013 40277
2012 19222
2011 21584
2010 18867
2009 14626
Uchwały i Zarządzenia do 2008 r. 3305
Uchwały 9517
2008 21053
2007 22753
2006 18026
Zarządzenia 11931
2008 14728
2007 13464
2006 11068
BUDŻET GMINY 98
Budżet 112
Budżet 2018 190
Budżet 2017 97
Budżet 2016 66
Budżet 2015 84
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej do budżetu 9333
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 6142
Zapytania ofertowe 4027
DROGI GMINNE 10382
INFORMACJE O NABORZE 62511
Ogłoszenia aktualne 24410
Ogłoszenia w toku 27105
Wyniki naboru 113277
Informacje archiwalne 14425
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE 5228
KONKURSY 17547
KONTROLE ZEWNĘTRZNE 2304
kontrole w 2015 r. 1047
kontrole w 2013 roku 3221
Gospodarka nieruchomościami: sprzedaż nieruchomości, najem i dzierżawa 6857
Sprzedaż nieruchomości 55764
Społeczna Komisja Mieszkaniowa 5929
MOJE BOISKO "ORLIK 2012" 6861
OCHRONA ŚRODOWISKA 1222
Informacje o jakości wody 9159
Ogłoszenia weterynaryjne 1133
Decyzje środowiskowe 29344
Wykaz kart informacyjnych 598
ogłoszenia środowiskowe 60255
Program opieki nad zwierzętami... w 2018 318
Miejsca do kąpieli 793
Informacje 1393
Prognozy do planów zagospodarowania przestrzennego 2384
Azbest 2017 1962
Azbest 2016 1423
Azbest 2015 1292
Azbest 2013 1682
Plan urządzania lasu 1425
OGŁOSZENIA 125622
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 11934
Wykaz organizacji 5299
Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 15895
Otwarte konkursy ofert 2017 2993
Otwarte konkursy ofert 2018 1479
Wnioski w trybie art. 19 a 1268
Programy współpracy 2251
Pozostałe informacje 3496
Sprawozdania 3004
Druki do pobrania 3863
Ogłoszenia kapituły 4408
Ogłoszenia 1630
Archiwum - otwarte konkursy 3565
Archiwum - wyniki konkursów 4047
Archiwum - pozostałe 1411
Programy współpracy 2154
Opłaty skarbowe 4723
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 13896
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 3010
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 3716
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 5556
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 4050
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 5475
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 6237
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 7381
Oświadczenia Majątkowe za rok 2009 6856
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 4784
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 3638
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 4820
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 4347
PETYCJE 5624
PODATKI I OPŁATY 18580
Zwrot podatku akcyzowego 5998
Podatki i opłaty w roku 2014 1460
Podatki i opłaty w roku 2013 1723
Podatki i opłaty w roku 2011 5427
Podatki i opłaty w roku 2010 3458
Podatki i opłaty w roku 2009 1990
Podatki i opłaty w roku 2008 1966
Podatki i opłaty w roku 2007 1796
Pomoc publiczna i ulgi podatkowe 29973
RADA GMINY WYDMINY 135130
Skład Rady 7671
Uchwały Rady Gminy 187
Oświadczenia RG 3484
Projekty uchwał 13730
Protokoły z Sesji Rady Gminy 68048
Komisje 6484
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy Wydminy 16328
Wybory uzupełniające do RG 7492
SOŁECTWA 18228
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 10659
SPORT 1787
STATUT GMINY WYDMINY 11037
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 24632
Obowiązujące Plany Zagospodarowania Przestrzennego 5833
Inwestycje Celu Publicznego 19675
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wydminy 1755
STRATEGIE 3503
WYBORY 3392
AKCJE WYBORCZE 5919
Gminna Komisja Wyborcza 6943
Wizualizacja Gmina Wydminy 0
Informacje i komunikaty wyborcze 2165
Wyniki wyborów samorządowych 1276
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 281404
Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w UG Wydminy 0
Wyniki innych postępowań 2967
ZAMÓWIENIA do 30.000 euro 227174
Klub Integracji Społecznej 0
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZMIENIONE 12939
Zapytania ofertowe 26621
ZAMÓWIENIA powyżej 30.000 euro 5348
KONSULTACJE SPOŁECZNE 1616
RADA SENIORÓW 2242
DANE OSOBOWE 288

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
DRUKI DO POBRANIA 35761
Mapa serwisu 2836
Instrukcja obsługi 47
Statystyka 2999
Redakcja Biuletunu 5368
Rejestr zmian 347804
Wyszukiwarka 0
O gminie 8494
O Biuletynie 6104

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
STRONA STARTOWA 0
Usuwamy Azbest 0

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy