ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
URZĄD GMINY WYDMINY 61522
Regulamin organizacyjny 7028
Struktura organizacyjna 22046
Wójt 9138
Zastępca Wójta 5382
Sekretarz 7686
Skarbnik 5048
Podległe jednostki 5747
KONTAKTY 9214
AKTY PRAWNE 11692
Uchwały Rady Gminy 292522
ZARZĄDZENIA 0
Uchwały Rady Powiatu 1570
Zarządzenia 2009-2015 251698
2015 42482
2014 31081
2013 35787
2012 16825
2011 19460
2010 16593
2009 13229
Uchwały i Zarządzenia do 2008 r. 3093
Uchwały 9339
2008 17850
2007 19606
2006 15590
Zarządzenia 11705
2008 11863
2007 11300
2006 9004
BUDŻET GMINY 98
Budżet 2015 4535
Budżet lata ubiegłe 4864
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej do budżetu 8056
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 5655
Zapytania ofertowe 3783
DROGI GMINNE 9770
INFORMACJE O NABORZE 59452
Ogłoszenia aktualne 22661
Ogłoszenia w toku 25561
Wyniki naboru 96633
Informacje archiwalne 12906
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE 4957
KONKURSY 16324
KONTROLE ZEWNĘTRZNE 2124
kontrole w 2015 r. 899
kontrole w 2013 roku 2693
MIENIE GMINY 6534
Sprzedaż nieruchomości 50221
Społeczna Komisja Mieszkaniowa 5370
MOJE BOISKO "ORLIK 2012" 6389
OCHRONA ŚRODOWISKA 1222
Informacje o jakości wody 6616
Ogłoszenia weterynaryjne 662
Decyzje środowiskowe 25698
Wykaz kart informacyjnych 480
ogłoszenia środowiskowe 54657
Program opieki nad zwierzętami... w 2018 130
Miejsca do kąpieli 597
Informacje 964
Prognozy do planów zagospodarowania przestrzennego 2247
Azbest 2017 1474
Azbest 2016 1215
Azbest 2015 1175
Azbest 2013 1565
Plan urządzania lasu 1241
OGŁOSZENIA 113760
OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY 2156
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 11886
Wykaz organizacji 4737
Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 14510
Otwarte konkursy ofert 2017 2468
Otwarte konkursy ofert 2018 605
Wnioski w trybie art. 19 a 1002
Programy współpracy 1873
Pozostałe informacje 2598
Sprawozdania 2539
Druki do pobrania 3206
Ogłoszenia kapituły 4043
Ogłoszenia 1359
Archiwum - otwarte konkursy 2648
Archiwum - wyniki konkursów 3015
Archiwum - pozostałe 1120
Programy współpracy 1686
Opłaty skarbowe 4365
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 12590
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 2055
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 3218
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 4985
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 3799
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 5173
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 5871
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 7016
Oświadczenia Majątkowe za rok 2009 6528
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 4497
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 3299
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 4317
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 3992
PETYCJE 4774
PODATKI I OPŁATY 17246
Zwrot podatku akcyzowego 5452
Podatki i opłaty w roku 2014 1349
Podatki i opłaty w roku 2013 1582
Podatki i opłaty w roku 2011 5043
Podatki i opłaty w roku 2010 3108
Podatki i opłaty w roku 2009 1841
Podatki i opłaty w roku 2008 1810
Podatki i opłaty w roku 2007 1650
Pomoc publiczna i ulgi podatkowe 27267
RADA GMINY WYDMINY 120264
Skład Rady 7291
Uchwały Rady Gminy 187
Oświadczenia RG 3091
Projekty uchwał 12433
Protokoły z Sesji Rady Gminy 60960
Komisje 5895
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy Wydminy 14835
Wybory uzupełniające do RG 6645
SOŁECTWA 16720
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 9954
SPORT 1426
STATUT GMINY WYDMINY 9787
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 21737
Obowiązujące Plany Zagospodarowania Przestrzennego 5286
Inwestycje Celu Publicznego 16720
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wydminy 1643
STRATEGIE 3267
WYBORY 3364
AKCJE WYBORCZE 4251
Gminna Komisja Wyborcza 6695
Wizualizacja Gmina Wydminy 0
Informacje i komunikaty wyborcze 1930
Wyniki wyborów samorządowych 1117
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 250973
Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w UG Wydminy 0
Wyniki innych postępowań 2685
ZAMÓWIENIA do 30.000 euro 212370
Klub Integracji Społecznej 0
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZMIENIONE 11722
Zapytania ofertowe 22950
ZAMÓWIENIA powyżej 30.000 euro 3917
KONSULTACJE SPOŁECZNE 1114
RADA SENIORÓW 1629

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
DRUKI DO POBRANIA 31793
Mapa serwisu 2661
Instrukcja obsługi 47
Statystyka 2838
Redakcja Biuletunu 4712
Rejestr zmian 296604
Wyszukiwarka 0
O gminie 8180
O Biuletynie 5697

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
STRONA STARTOWA 0
Usuwamy Azbest 0
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „Klub Integracji Społecznej w Wydminach”, zapraszamy do składania ofert na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 13 uczestników projektu pn.: Klub Integracji Społecznej w Wydminach. 0

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy