ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
URZĄD GMINY WYDMINY 60419
Regulamin organizacyjny 6463
Struktura organizacyjna 21363
Wójt 8489
Zastępca Wójta 5051
Sekretarz 7196
Skarbnik 4744
Podległe jednostki 5190
KONTAKTY 7860
AKTY PRAWNE 11447
Uchwały Rady Gminy 257213
ZARZĄDZENIA 0
Uchwały Rady Powiatu 1469
Zarządzenia 2009-2015 231132
2015 39368
2014 28407
2013 32784
2012 15513
2011 18071
2010 15293
2009 12178
Uchwały i Zarządzenia do 2008 r. 2970
Uchwały 9229
2008 15710
2007 17420
2006 13865
Zarządzenia 11543
2008 9826
2007 9953
2006 7706
BUDŻET GMINY 98
Budżet 2015 4226
Budżet lata ubiegłe 4063
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej do budżetu 7299
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 5363
Zapytania ofertowe 3632
DROGI GMINNE 9376
INFORMACJE O NABORZE 56994
Ogłoszenia aktualne 21345
Ogłoszenia w toku 24042
Wyniki naboru 84691
Informacje archiwalne 11923
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE 4773
KONKURSY 15839
KONTROLE ZEWNĘTRZNE 2015
kontrole w 2015 r. 817
kontrole w 2013 roku 2392
MIENIE GMINY 6371
Sprzedaż nieruchomości 47345
Społeczna Komisja Mieszkaniowa 5037
MOJE BOISKO "ORLIK 2012" 6158
OCHRONA ŚRODOWISKA 1222
Informacje o jakości wody 5186
Ogłoszenia weterynaryjne 402
Decyzje środowiskowe 23587
Wykaz kart informacyjnych 401
ogłoszenia środowiskowe 51037
Miejsca do kąpieli 472
Informacje 709
Prognozy do planów zagospodarowania przestrzennego 2180
Azbest 2017 1133
Azbest 2016 1121
Azbest 2015 1103
Azbest 2013 1505
Plan urządzania lasu 1105
OGŁOSZENIA 108514
OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY 755
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 11852
Wykaz organizacji 4456
Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 13670
Otwarte konkursy ofert 2017 2184
Otwarte konkursy ofert 2018 132
Wnioski w trybie art. 19 a 863
Programy współpracy 1637
Pozostałe informacje 1972
Sprawozdania 2286
Druki do pobrania 2743
Ogłoszenia kapituły 3793
Ogłoszenia 1204
Archiwum - otwarte konkursy 2055
Archiwum - wyniki konkursów 2357
Archiwum - pozostałe 964
Programy współpracy 1383
Opłaty skarbowe 4170
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 11998
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 1460
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 2918
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 4616
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 3640
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 5000
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 5687
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 6798
Oświadczenia Majątkowe za rok 2009 6302
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 4310
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 3085
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 3957
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 3749
PETYCJE 4289
PODATKI I OPŁATY 16233
Zwrot podatku akcyzowego 5065
Podatki i opłaty w roku 2014 1248
Podatki i opłaty w roku 2013 1478
Podatki i opłaty w roku 2011 4826
Podatki i opłaty w roku 2010 2884
Podatki i opłaty w roku 2009 1734
Podatki i opłaty w roku 2008 1737
Podatki i opłaty w roku 2007 1581
Pomoc publiczna i ulgi podatkowe 25645
RADA GMINY WYDMINY 110535
Skład Rady 7079
Uchwały Rady Gminy 187
Oświadczenia RG 2872
Projekty uchwał 11441
Protokoły z Sesji Rady Gminy 56512
Komisje 5484
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy Wydminy 13559
Wybory uzupełniające do RG 6114
SOŁECTWA 15939
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 9519
SPORT 1164
STATUT GMINY WYDMINY 9038
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 20349
Obowiązujące Plany Zagospodarowania Przestrzennego 5010
Inwestycje Celu Publicznego 15388
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wydminy 1579
Strategia Rozwoju Gminy Wydminy 3184
WYBORY 3350
AKCJE WYBORCZE 3279
Gminna Komisja Wyborcza 6569
Wizualizacja Gmina Wydminy 0
Informacje i komunikaty wyborcze 1779
Wyniki wyborów samorządowych 1017
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 235798
Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w UG Wydminy 0
Wyniki innych postępowań 2563
ZAMÓWIENIA do 30.000 euro 205211
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZMIENIONE 11134
Zapytania ofertowe 21368
ZAMÓWIENIA powyżej 30.000 euro 3201
KONSULTACJE SPOŁECZNE 840
RADA SENIORÓW 1240

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
DRUKI DO POBRANIA 29381
Mapa serwisu 2574
Instrukcja obsługi 47
Statystyka 2747
Redakcja Biuletunu 4346
Rejestr zmian 270037
Wyszukiwarka 0
O gminie 8014
O Biuletynie 5480

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
STRONA STARTOWA 0
Usuwamy Azbest 0

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy