ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja dla hodowców drobiu.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-21 14:47:32

Informacja o składzie osobowym Gminnej Rady Seniorów w Wydminach

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-30 14:19:05

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Wydminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-29 13:53:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 22/2016
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 22 lutego 2016r.
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Wydminy
Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Wydminy zwany dalej „Regulaminem” określa:
1) zasady kierowania działalnością urzędu,
2) strukturę organizacyjną urzędu,
3) podział zadań kierownictwa urzędu,
4) szczegółowy zakres działania referatów oraz samodzielnych stanowisk,
5) zasady opracowywania i wydawania aktów prawnych,
6) zasady podpisywania pism i decyzji.

§ 2. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) Gminie należy przez to rozumieć Gminę Wydminy,
2) Urzędzie należy przez to rozumieć Urząd Gminy Wydminy,
3) Radzie należy przez to rozumieć odpowiednio Radę Gminy Wydminy,
4) Wójcie należy przez to rozumieć Wójta Gminy Wydminy,
5) Zastępcy Wójta należy przez to rozumieć Zastępcę Wójta Gminy Wydminy,
6) Sekretarzu należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Wydminy,
7) Skarbniku należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Wydminy,
8) Kierowniku Urzędu Stanu Cywilnego należy przez to rozumieć Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Wydminach,
9) Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy przez to rozumieć Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wydminach,
10)Kierowniku należy przez to rozumieć Kierownika referatu Urzędu Gminy Wydminy,
11) Referacie należy przez to rozumieć referat Urzędu Gminy Wydminy,

§ 3. 1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy Wydminy.
2. Kierownikiem Urzędu jest Wójt.
3. Siedzibą Urzędu jest Gmina Wydminy.
4. Urząd jest aparatem pomocniczym, przy którego pomocy Wójt wykonuje należące do jego właściwości zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym, Statucie Gminy, przepisach szczegółowych, porozumieniach oraz zlecone przez organy administracji rządowej.

§ 4. 1. Urząd Gminy jest czynny:
1) w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00,
2) od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
2. Urząd Stanu Cywilnego jest czynny:
1) w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00,
2) od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00,
3) oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przyjmowane są w terminach uzgodnionych z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego przy składaniu dokumentów przez nupturientów.
3. Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek 2 tygodnia w godzinach 10.00-12.00.
4. Zastępca Wójta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu.
5. Sekretarz, Skarbnik i kierownicy oraz zastępcy komórek organizacyjnych przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu.
6. Pracownicy na samodzielnych stanowiskach i pracownicy komórek organizacyjnych przyjmują interesantów codziennie w godzinach pracy Urzędu.

§ 5. 1. Obowiązki i prawa pracodawcy oraz obowiązki i prawa pracownicze pracowników Urzędu, zasady dyscypliny pracy oraz inne sprawy związane ze stosunkiem pracy określa ustawa o pracownikach samorządowych, Kodeks pracy oraz Regulamin Pracy Urzędu ustalany odrębnym zarządzeniem Wójta.
2. Zasady dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych określa odrębne zarządzenie Wójta.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Wydminach
Osoba, która wytworzyla informację: Alina Romanowicz Data wytworzenia informacji: 2016-02-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Alina Romanowicz Data wprowadzenia do BIP 2017-08-29 13:53:44
Wprowadził informację do BIP: Bolesław Idek Data udostępnienia informacji: 2017-08-29 13:54:57
Osoba, która zmieniła informację: Administrator systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-23 12:03:21
Artykuł był wyświetlony: 420 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Z A W I A D O M I E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-03 07:14:02

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu