ˆ

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-08-01 2018-08-20 11:00:00 Dostawa kotłów na biomasę z automatycznym podawaniem paliwa wraz z montażem i robotami towarzyszącymi w ramach zadania pn. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez przebudowę kotłowni budynku Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach wraz z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych w toku
 • SIWZ, zal. 1, zal. 6, zal. 7, zal. 8, zal. 9, zal. 10, zal. 11_Komentarz (DOCX, 426.9 KiB)
 • Zal. 2 Wzor_umowy_-_piec (DOCX, 126.2 KiB)
 • zal. 3 projekt kotłowni 1 z 5 (PDF, 3.3 MiB)
 • zal. 3 projekt kotłowni 2 z 5 (PDF, 507.5 KiB)
 • zal. 3 projekt kotłowni 3 z 5 (PDF, 846.8 KiB)
 • zal. 3 projekt kotłowni 4 z 5 (PDF, 652.7 KiB)
 • zal. 3 projekt kotłowni 5 z 5.pdf (PDF, 640.8 KiB)
 • zal. 4 przedmiar (PDF, 3 MiB)
 • zal. 5 STWiORB kotłownia (PDF, 8.4 MiB)
 • Odpwoiedzi na pytania 1 (PDF, 40 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 2 (PDF, 39.1 KiB)
 • Zmiana odpowiedzi na pytania zadanie w dniu 03.08.2018 r. (PDF, 40.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 3 (PDF, 34.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert kotły 20 sierpnia 2018 r. (ODT, 17.6 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze dostawa kotłów (PDF, 521.6 KiB)
2 2018-08-01 2018-08-20 10:00:00 Docieplenie dachu w ramach zadania pn. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez przebudowę kotłowni w budynku Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w toku
 • SIWZ, zal. 1, zal. 6, zal. 7, zal. 8, zal. 9, zal. 10, zal. 11_Komentarz (DOCX, 426.3 KiB)
 • zal. 2 (DOCX, 249 KiB)
 • zal. 5 (PDF, 1.3 MiB)
 • przedmiar (PDF, 210.6 KiB)
 • rzut dachu (PDF, 958.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert docieplenie 20 sierpnia 2018 r. (ODT, 17.6 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 531.5 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze docieplenie dachu (PDF, 471.2 KiB)
3 2018-07-31 2018-08-08 10:00:00 Dostawa sprzętu informatycznego z oprogramowaniem w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności e-usług i informacji publicznej w gminie Wydminy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. rozstrzygnięty
 • wydminy_trzeci_SIWZ (DOCX, 88.1 KiB)
 • wydminy_trzeci_SIWZ_zal_1_opz_trzeci_cz (DOCX, 171.1 KiB)
 • wydminy_trzeci_SIWZ_zal_2_formularz_oferty (DOCX, 56.1 KiB)
 • wydminy_trzeci_SIWZ_zal_3_oswiadczenie_spelnianie (DOCX, 52.7 KiB)
 • wydminy_trzeci_SIWZ_zal_4_oswiadczenie_wykluczenie (DOCX, 54.2 KiB)
 • wydminy_trzeci_SIWZ_zal_5_grupa_kapitalowa (DOCX, 54 KiB)
 • wydminy_trzeci_SIWZ_zal_6_wykaz_dostaw (DOCX, 53.5 KiB)
 • wydminy_trzeci_SIWZ_zal_7_umowa (DOCX, 69.5 KiB)
 • wydminy_trzeci_SIWZ_zal_8_zobowiazanie (DOCX, 54.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 47.1 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze (PDF, 539.2 KiB)
4 2018-07-06 2018-07-23 10:00:00 Urząd Gminy w Wydminach: Centrum Aktywności Lokalnej w Wydminach w toku
 • SIWZ, zal. 1, zal. 6, zal. 7, zal. 8, zal. 9, zal. 10, zal. 11_Komentarz (DOCX, 426.1 KiB)
 • Zal. 3 projekt budowlany zamienny (PDF, 3.8 MiB)
 • Zal. 3 projekt budowlany zamienny instalacje sanitarne (PDF, 4.5 MiB)
 • Zal. 3 projekt zamienny elektryczny (PDF, 2.7 MiB)
 • Zal. 3 rysunki projekt budowlany zamienny (PDF, 4 MiB)
 • Zal. 3 rysunki projekt zamienny elektryczny (PDF, 1.7 MiB)
 • Zal. 4 przedmiar instalacje elektryczne (PDF, 819.9 KiB)
 • Zal. 4 przedmiar instalacje sanitarne (PDF, 1.4 MiB)
 • Zal. 4 przedmiar robót budowlanych (PDF, 991.9 KiB)
 • Zal. 5 STWiORB Instalacje elektroenergetyczne (PDF, 3.9 MiB)
 • Zal. 5 STWiORB roboty budowlane (PDF, 12.3 MiB)
 • zal. 2 (DOCX, 249.1 KiB)
 • zal. 3 Projekt zagospodarowania terenu i projekt budowlany (PDF, 19.3 MiB)
 • zal. 3 rysunki projekt budowlany zamienny instalacje sanitarne (PDF, 4.6 MiB)
 • zal. 5 STWiORB kotłownia (PDF, 8.4 MiB)
 • odpowiedzi na pytaniania (PDF, 187.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (ODT, 17.7 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze CAL (PDF, 401.1 KiB)
5 2018-07-05 2018-07-20 10:00:00 Urząd Gminy w Wydminach: Remont dróg na terenie Gminy Wydminy w 2018 r. część III w toku
 • SIWZ, zal. 1, zal. 6, zal. 7, zal. 8, zal. 9, zal. 10, zal. 11. (DOC, 415 KiB)
 • Zalacznik_nr_2_umowa (ODT, 45.3 KiB)
 • Zalacznik_nr_4_Przedmiar (DOCX, 13.9 KiB)
 • Zalacznik_nr_5_SST (DOCX, 1.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (ODT, 17.4 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze ofert (ODT, 16.5 KiB)
6 2018-07-04 2018-07-16 11:00:00 Urząd Gminy w Wydminach: Dostawa paneli fotowoltaicznych wraz z montażem oraz dostawa kotłów na biomasę z automatycznym podawaniem paliwa wraz z montażem i robotami towarzyszącymi w ramach zadania pn. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez przebudowę kotłowni budynku Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach wraz z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych w toku
 • SIWZ, zal. 1, zal. 6, zal. 7, zal. 8, zal. 9, zal. 10, zal. 11_Komentarz.docx (DOCX, 430.2 KiB)
 • zal. 2.1 Wzor_umowy_-_foto (DOCX, 128.5 KiB)
 • Zal. 2.2 Wzor_umowy_-_piec (DOCX, 126.1 KiB)
 • zal. 3 projekt kotłowni 1 z 5 (PDF, 3.3 MiB)
 • zal. 3 projekt kotłowni 2 z 5 (PDF, 507.5 KiB)
 • zal. 3 projekt kotłowni 3 z 5 (PDF, 846.8 KiB)
 • zal. 3 projekt kotłowni 4 z 5 (PDF, 652.7 KiB)
 • zal. 3 projekt kotłowni 5 z 5 (PDF, 640.8 KiB)
 • zal. 4 przedmiar kotłownia 1 z 7 (PDF, 617.9 KiB)
 • zal. 4 przedmiar kotłownia 2 z 7 (PDF, 597.6 KiB)
 • zal. 4 przedmiar kotłownia 3 z 7 (PDF, 613.6 KiB)
 • zal. 4 przedmiar kotłownia 4 z 7 (PDF, 175.9 KiB)
 • zal. 4 przedmiar kotłownia 5 z 7 (PDF, 631.1 KiB)
 • zal. 4 przedmiar kotłownia 6 z 7 (PDF, 622.6 KiB)
 • zal. 4 przedmiar kotłownia 7 z 7 (PDF, 366.6 KiB)
 • zal. 5 STWiORB kotłownia (PDF, 8.4 MiB)
 • zal. 12 projekt+przedmiar FOTOWOLTAIKA (PDF, 4 MiB)
 • modyfikacja_SIWZ (PDF, 421.1 KiB)
 • odpowiedź (PDF, 581.4 KiB)
 • odpowiedzi na pyt. 11.017.2018 r. (PDF, 353.1 KiB)
 • zał nr 14 1 z 3 (PDF, 1.4 MiB)
 • zał. nr 14 2 z 3 (PDF, 761.3 KiB)
 • zał. nr 14 3 z 3 (PDF, 835.4 KiB)
 • zał. nr 13 1 z 3 (PDF, 2.2 MiB)
 • zał. nr 13 2 z 3 (PDF, 747.1 KiB)
 • zał. nr 13 3 z 3 (PDF, 480.8 KiB)
 • zał. nr 15 1 z 3 (PDF, 2.1 MiB)
 • zał. nr 15 2 z 3 (PDF, 462.6 KiB)
 • zał. nr 15 3 z 3 (PDF, 926.1 KiB)
 • inf. z otwarcia ofert fotowoltaika, piece (PDF, 553.6 KiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 466.1 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze (PDF, 531.5 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu (PDF, 466.1 KiB)
7 2018-06-29 2018-07-16 10:00:00 Urząd Gminy w Wydminach: Docieplenie dachu w ramach zadania pn. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez przebudowę kotłowni w budynku Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w toku
 • SIWZ, zal. 1, zal. 6, zal. 7, zal. 8, zal. 9, zal. 10, zal. 11_Komentarz (DOCX, 425.9 KiB)
 • zal. 2 (DOCX, 249 KiB)
 • zal. 3 rzut dachu (PDF, 958.6 KiB)
 • zal. 4 przedmiar (PDF, 210.6 KiB)
 • zal. 5 (PDF, 1.3 MiB)
 • inf. z otwarcia ofert docieplenie dachu (PDF, 489.3 KiB)
 • zawiad o unieważnieniu (DOC, 83.5 KiB)
8 2018-06-20 2018-06-28 10:00:00 Urząd Gminy w Wydminach: Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych, digitalizacja i udostępnienie zasobów informacji przestrzennej z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy w toku
 • wydminy_SIWZ (DOCX, 93 KiB)
 • wydminy_SIWZ_zał_1_opz (DOCX, 336.3 KiB)
 • wydminy_SIWZ_zał_2_formularz_oferty (DOCX, 57.2 KiB)
 • wydminy_SIWZ_zał_3_oświadczenie_spełnianie (DOCX, 52.8 KiB)
 • wydminy_SIWZ_zał_4_oświadczenie_wykluczenie (DOCX, 54.3 KiB)
 • wydminy_SIWZ_zał_5_grupa_kapitałowa (DOCX, 54.1 KiB)
 • wydminy_SIWZ_zał_6_wykaz_dostaw_usług (DOCX, 53.7 KiB)
 • wydminy_SIWZ_zał_7_wykaz_osób (DOCX, 55 KiB)
 • wydminy_SIWZ_zał_8.1_umowa (DOCX, 83.3 KiB)
 • wydminy_SIWZ_zał_8_2_umowa_sprzęt (DOCX, 69.5 KiB)
 • wydminy_SIWZ_zał_9_zobowiązanie (DOCX, 54.2 KiB)
 • wydminy_SIWZ_zał_10_opis_demonstracji (PDF, 263.2 KiB)
 • odpowiedz_na_pytania_1 (DOC, 46.5 KiB)
 • odpowiedz_na_pytania_2 (DOC, 36 KiB)
 • odpowiedz_na_pytania_3 (DOC, 37 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (ODT, 17.2 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 450.3 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu (DOC, 82 KiB)
9 2018-06-07 2018-06-22 10:00:00 Urząd Gminy w Wydminach: Remont dróg na terenie Gminy Wydminy w 2018 r. część I, II i III OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane w toku
 • SIWZ, zal. 1, zal. 6, zal. 7, zal. 8, zal. 9, zal. 10, zal. 11. (DOC, 448 KiB)
 • Zalacznik_nr_2_umowa (ODT, 45.4 KiB)
 • Zalacznik_nr_4_Przedmiar (DOCX, 14.6 KiB)
 • Zalacznik_nr_5_SST (DOCX, 1.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (ODT, 17.5 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze ofert (ODT, 17.1 KiB)
10 2018-05-25 2018-06-12 10:00:00 Urząd Gminy w Wydminach: Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych, digitalizacja i udostępnienie zasobów informacji przestrzennej z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy unieważniony
 • wydminy_SIWZ (DOCX, 90.4 KiB)
 • wydminy_SIWZ_zał_1_opz (DOCX, 336.1 KiB)
 • wydminy_SIWZ_zał_2_formularz_oferty (DOCX, 57 KiB)
 • wydminy_SIWZ_zał_3_oświadczenie_spełnianie (DOCX, 52.8 KiB)
 • wydminy_SIWZ_zał_4_oświadczenie_wykluczenie (DOCX, 54.3 KiB)
 • wydminy_SIWZ_zał_5_grupa_kapitałowa_popr (DOCX, 54.1 KiB)
 • wydminy_SIWZ_zał_6_wykaz_dostaw_usług (DOCX, 53.7 KiB)
 • wydminy_SIWZ_zał_7_wykaz_osób (DOCX, 55 KiB)
 • wydminy_SIWZ_zał_8_1_umowa_systemy (DOCX, 82.2 KiB)
 • wydminy_SIWZ_zał_8_2_umowa_sprzęt (DOCX, 69.5 KiB)
 • wydminy_SIWZ_zał_9_zobowiązanie (DOCX, 54.2 KiB)
 • wydminy_SIWZ_zał_10_opis_demonstracji (PDF, 263.2 KiB)
 • odpowiedz_na_pytania_1 (DOC, 92 KiB)
 • Poprawiony Zal. 8_1_umowa_systemy_modyfikacja-1 (DOCX, 83.2 KiB)
 • modyfikacja_SIWZ (DOC, 50.5 KiB)
 • odpowiedz_na_pytania_2 (DOC, 35 KiB)
 • informacja dotycząca pytań_3 (DOC, 36.5 KiB)
 • modyfikacja_SIWZ_2 (DOC, 50.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (ODT, 17.7 KiB)
 • zawiad o unieważnieniu (DOC, 37.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu