ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

WÓJT GMINY WYDMINY OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO LOKALNY ANIMATOR SPORTU

Informacja ogłoszona dnia 2021-02-19 17:22:09 przez Administrator systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
a. Wymagania niezbędne:
1. Ukończone 18 lat
2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
4. Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in.: instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, organizatorzy zajęć i zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Do  podstawowych zadań Animatora należy:
 1. utworzenie, w każdym miesiącu trwania Projektu, miesięcznego harmonogramu zajęć ze wskazaniem terminów, godzin oraz rodzaju zajęć i wprowadzenie tych informacji do systemu informatycznego Projektu do 5. dnia miesiąca, którego będzie dotyczył ww. harmonogram, z zastrzeżeniem, iż w pierwszym miesiącu realizacji z Animatorem ww. harmonogram zostanie wprowadzony w terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Animatora dostępu do systemu informatycznego Projektu;
 2. dokonywanie bieżącej aktualizacji i uzupełniania harmonogramu, o którym mowa w pkt 1 powyżej;
 3. inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych na obiektach sportowych dla różnych grup wiekowych i społecznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin;
 4. realizacja miesięcznego oraz rocznego harmonogramu pracy;
 5. współpraca ze szkołami w celu promocji aktywności fizycznej;
 6. współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi;
 7. współpraca lub organizacja imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia i sprzyjających integracji społecznej;
 8. promocja swojej gminy/miasta /dzielnicy poprzez działania prowadzone na obiektach sportowych;
 9. organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu;
 10.  angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem honorowym przez ministra właściwego ds. sportu, jeśli te obejmują swoim zasięgiem obiekt, na którym pracuje Animator;
 11. przeprowadzanie testów sprawnościowych  wśród uczestników zajęć prowadzonych przez Animatora.
 12. Nadzór nad mieniem i zgłaszanie wszystkich usterek i zniszczeń.
 13. Przestrzeganie i stosowanie Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego MOJE BOISKO ORLIK 2012 w Wydminach i Gawlikach Wielkich.
IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:
6
V. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny, CV.
2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
3.Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe - w przypadku posiadania stażu pracy.
6. Podpisane pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
7. Podpisana klauzula informacyjna oraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji procesu rekrutacji.
VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
a. Termin:
2021-02-04 13:00:00
b. Sposób:
Dokumenty należy złożyć do dnia 4 lutego 2021 roku do godz. 13.00 w Kancelarii Urzędu Gminy Wydminy, pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy, w zamkniętej kopercie opisanej „Lokalny Animator Sportu 2021”, opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym.
Wójt Gminy Wydminy zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku nieuzyskania dofinansowania w ramach projektu LOKALNY ANIMATOR SPORTU 2021.
c. Miejsce:
4 lutego 2021 roku do godz. 13.00 w Kancelarii Urzędu Gminy Wydminy, pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy
VII. Informacje dodatkowe:
Wójt Gminy Wydminy zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku nieuzyskania dofinansowania w ramach projektu LOKALNY ANIMATOR SPORTU 2021.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Cieśluk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-19 17:22:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-19 17:22:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-23 08:34:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
624 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony