ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Szacowanie szkód w uprawach rolnych

Informacja ogłoszona dnia 2022-06-10 12:06:47 przez Jolanta Bazylak

Informacja dla rolników

Zadanie rolnika w przypadku szkody spowodowanej
niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi:
 
1. Warunkiem oszacowania przez Komisję powołaną przez Wojewodę, szkód jest złożenie wniosku o oszacowanie szkód oraz zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które są niezbędne do oszacowania szkód.
Do wniosku należy załączyć aktualny wydruk wniosku o płatności bezpośrednie, wniosek może zostać złożony w formie papierowej lub elektronicznej.
 
2. Producent rolny, w gospodarstwie którego, wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, składa wniosek o oszacowanie szkód – wzór nr 1, kompletnie wypełniony, w gminie w której znajduje się siedziba gospodarstwa. Do wniosku należy dołączyć aktualny wydruk wniosku o przyznanie płatności na rok 2022, jeżeli były zmiany we wniosku, wniosek po zmianach. (Wydruk wniosku o dopłaty stanowi integralną część wniosku rolnika do gminy o oszacowanie szkód).
 
3. W przypadku, jeżeli rolnik posiada grunty także w innych gminach województwa warmińsko - mazurskiego (poza siedzibą gospodarstwa), składa także wniosek / wnioski uproszczone – wzór nr 2 pozostałych gminach w województwie pod warunkiem, że wystąpiły tam szkody w uprawach rolnych. We wniosku/ wnioskach skierowanych do tych gmin, poza gminą w której jest siedziba gospodarstwa (w której należy złożyć wniosek kompletnie wypełniony – wzór nr 1), w pozostałych gminach należy podać we wniosku jedynie wybrane dane, tj. dane adresowe, rodzaj niekorzystnego zjawiska, datę wystąpienia szkody, rodzaj i powierzchnię wyłącznie uszkodzonej uprawy.
 
4. W przypadku, gdy rolnik posiada grunty w dwóch lub więcej województwach, składa wnioski o oszacowanie szkód we wszystkich gminach w województwie i poza województwem, w których wystąpiły szkody w uprawach. Uwaga: wzory wniosków umieszczone na stronie internetowej Urzędu obowiązują tylko w województwie warmińsko – mazurskim. W przypadku jeżeli rolnik składa wniosek w innych województwach, składa je na wzorach tam obowiązujących. Jeżeli większość posiadanych gruntów zlokalizowana jest w województwie warmińsko – mazurskim, to protokół zbiorczy sporządza gmina w której rolnik posiada najwięcej gruntów. Kompletny wniosek wraz z wydrukiem wniosku o płatności bezpośrednie należy złożyć w tej gminie.
 
5. W przypadku, gdy gospodarstwo położone jest na terenie dwóch lub więcej województw, a protokół zbiorczy sporządza komisja gminna w tym województwie, w którym rolnik posiada najwięcej gruntów, to w takiej sytuacji poszkodowany rolnik przedstawia w terminie do 45 dni, protokoły tzw. z części gospodarstwa z gmin położonych poza województwem dla tej komisji gminnej, w której posiada najwięcej gruntów, celem sporządzenia protokołu zbiorczego. W przypadku, gdy gospodarstwo, w którym wystąpiły szkody posiada grunty jedynie w województwie warmińsko – mazurskim, a szkody wystąpiły także w innych gminach województwa, to protokół zbiorczy sporządza gmina, w której znajduje się siedziba gospodarstwa, a pozostałe gminy w których wystąpiły szkody przekazują protokoły tzw. cząstkowe, które sporządzane są w 1 egz. do tej gminy, która sporządza protokół zbiorczy (skan protokołu cząstkowego należy przekazać wyłącznie drogą elektroniczną).
 
6. Producent rolny składa wniosek na opracowanym formularzu dostępnym w gminie lub na stronach internetowych urzędu gminy oraz Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, w zakładce: Co robimy > Sprawy z zakresu ochrony środowiska, przyrody oraz rolnictwa > Rolnictwo, w możliwie krótkim terminie od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, tak aby w przypadku wystąpienia niekorzystnego zjawiska o szerokim zasięgu, komisje mogły oszacować szkody w terminie, przed zbiorem upraw).
 
7. Rolnik we wniosku do gminy, w której jest siedziba gospodarstwa – wzór nr 1, wyszczególnia całą powierzchnię upraw w gospodarstwie rolnym, położoną we wszystkich gminach województwa warmińsko - mazurskiego, jak też w gminach położonych na terenie innych województw, zgodną z wnioskiem o płatności bezpośrednie, skierowanym do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ponadto we wniosku rolnik podaje także wchodzącą w całkowitą powierzchnię upraw rolnych w danym sezonie wegetacyjnym, z których w danym roku przewidziany jest zbiór plonu w gospodarstwie rolnym (zgodnie z wnioskiem o płatności bez uwzględnienia ugorów, odłogów i nieużytków), powierzchnię upraw rolnych w dniu wystąpienia szkód z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych (UZ) tzn.: traw w uprawie polowej na zielonkę, motylkowych drobnonasiennych na zielonkę, mieszanek motylkowych z trawami, roślin pastewnych objętościowych z użytków zielonych (uprawa lub zielonka), rośliny pastewne objętościowe z łąk – zielonka, rośliny pastewne objętościowe z pastwisk, rośliny pastewne objętościowe z pastwisk pielęgnowanych, rośliny pastewne objętościowe z pastwisk niepielęgnowanych.
 
8. Zarządzenia o powołaniu komisji przez Wojewodę we wszystkich gminach, w poszczególnych powiatach województwa wraz ze składami osobowymi komisji oraz dokumentacja dotycząca szacowania szkód dostępna jest na stronie internetowej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w zakładce: Co robimy > Sprawy z zakresu ochrony środowiska, przyrody oraz rolnictwa > Rolnictwo.
 
 
WAŻNE:
Wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu dokonuje się poprzez aplikację publiczną, bez udziału Komisji, za wyjątkiem szkód spowodowanych przez suszę w środkach trwałych, tj. drzewach i krzewach owocowych oraz szkółkach (rośliny mateczne i sady zraźnikowe).
Podanie i ujęcie w protokole nieprawidłowych danych może wiązać się z wydłużeniem terminu otrzymania przez producenta rolnego protokołu, a w konsekwencji z utrudnieniami w uzyskaniu pomocy.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Bazylak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-10 11:59:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Bazylak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-10 12:06:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Bazylak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-10 12:07:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
516 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony