ˆ

Inwestycje Celu Publicznego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Informacja ogłoszona dnia 2023-05-17 13:36:38 przez Jadwiga Konopko

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wydminy, dnia 17 maja 2023 r.
 
KK.6733.11.2022
 
 
O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E
o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
            Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) na podstawie art. 53 ust. 1 oraz art. 51 ust.3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm.)
 
zawiadamia się wszystkie strony
i podaje do publicznej wiadomości
 
że w dniu 17 maja 2023r., wydano decyzję KK.6733.11.2022 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie przepustu kamienno-ceglanego łukowego w km 20+800 drogi woj. nr 656 w miejscowości Zelki, na części działki ewidencyjnej nr 434, położonej w obrębie Zelki, gmina Wydminy.
 
            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a., do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy (pok. Nr 8) oraz kontaktować się telefonicznie lub drogą elektroniczną z osobą prowadzącą przedmiotowe postępowanie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.
W świetle art. 33 k.p.a. strona może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych; pełnomocnik doręcza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt.
            Zgodnie z art. 49 k.p.a zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia niniejszego zawiadomienia w BIP -ie.
 
 
 
 
Zastępca Wójta Gminy Wydminy
(-) Andrzej Cieśluk
 
 
Powyższą informację zamieszcza się:
  1. na tablicy  informacyjnej w Urzędzie Gminy Wydminy
  2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wydminy http://bip.wydminy.pl,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jadwiga Konopko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-17 13:34:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jadwiga Konopko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-17 13:36:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jadwiga Konopko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-17 13:36:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
88 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony