ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Inwestycje Celu Publicznego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania KK.6733.1.2024

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wydminy, dnia 13 maja 2024r.
KK.6733.1.2024
 
 
O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E
o wszczęciu  postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
            Zgodnie z art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) na podstawie art. 53 ust. 1 oraz art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 977  ze zm.)zawiadamiam wszystkie strony,
 
że na wniosek Gminy Wydminy reprezentowanej przez Pełniącego Funkcję Wójta Gminy Wydminy Andrzeja Cieśluka wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Wydminach na działkach o nr geodezyjnym 198/3,198/4, 198/6 198/7, 198/8, 198/9, 199/1, 199/2, 311/1, 311/2, 316, 336/3, 336/5, 336/7, 336/8, 336/10, 336/11, 336/21, 336/23, 336/24, 336/24, 336/29, 336/30, 337/2, 337/4, 337/5, 337/6, 337/7, 337/8, 337/10, 337/11, 337/12, 338, 339/1, 335/2, 340, 380/23, 380/28, 380/37, 380/45, 380/46, 385/9, 385/10, 385/11, 385/12, 385/13, 385/14, 385/16, 385/17, 385/18, 385/19, 580, 615, 679/6, 679/8, 679/9, 679/10, 679/31, 857, 858, 859, 865, 867 położonych w obrębie Wydminy, gmina Wydminy oraz na działkach o nr geodezyjnym 16/3, 16/4, 16/8, 16/9, 16/10, 16/11, 16/12, 16/13, 16/15, 16/16, 16/17, 16/18, 16/19, 16/20, 16/21, 16/22, 16/23, 16/24, 16/25, 16/26, 16/28, 16/29, 16/30, 16/31, 16/32, 16/33, 16/34, 16/35, 16/36, 16/38, 16/39, 16/40, 16/41, 16/42, 16/43, 16/45, 15/46, 16/48, 16/54, 16/55, 16/57, 16/58, 16/60,16/61, 16/63,16/64, 16/65, 16/66, 16/67, 16/68, 16/69, 16/70, 16/71, 16/72, 16/73, 16/74, 16/75, 16/76, 16/7716/78, 16/79, 16/80, 16/81, 16/82, 16/83, 199 położonych w obrębie Cybulki gmina Wydminy.
 
            W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się strony, iż z aktami ww sprawy można zapoznać się
w Urzędzie Gminy w Wydminach, pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu i wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia
w terminie 14 dni, licząc od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia.
            Zgodnie z art. 49 k.p.a Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszczone na stronie http://bip.wydminy.pl, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                             Wójt Gminy Wydminy
                                                                                                                                                                                                             (-) Anna Stefania Binik
 
 
 
Powyższą informację zamieszcza się:
 1. na tablicy  informacyjnej w Urzędzie Gminy Wydminy
 2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wydminy http://bip.wydminy.pl,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jadwiga Konopko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-23 08:56:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jadwiga Konopko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-23 08:59:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jadwiga Konopko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-23 08:59:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
323 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleni lokalizacji inwestycji celu publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wydminy, dnia 12 lutego 2024 r.
 
KK.6733.3.2023
 
 
O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E
o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
            Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) na podstawie art. 53 ust. 1 oraz art. 51 ust.3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.)
 
zawiadamia się wszystkie strony
i podaje do publicznej wiadomości
 
że w dniu 8 lutego 2024r., wydano decyzję KK.6733.3.2023 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z oczyszczalni ścieków wraz z wylotem do rowu melioracyjnego w miejscowości Dudka, przewidzianej do realizacji na działkach ewidencyjnych nr 2/40, 2/106, 2/108, 2/105, 412, obręb Sucholaski, gmina Wydminy.
            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a., do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy (pok. Nr 8) oraz kontaktować się telefonicznie lub drogą elektroniczną z osobą prowadzącą przedmiotowe postępowanie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.
W świetle art. 33 k.p.a. strona może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych; pełnomocnik doręcza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt.
            Zgodnie z art. 49 k.p.a zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia niniejszego zawiadomienia w BIP -ie.
 
 
 
 
Pełniący funkcję Wójta Gminy Wydminy
(-) Andrzej Cieśluk
 
 
 
Powyższą informację zamieszcza się:
 1. na tablicy  informacyjnej w Urzędzie Gminy Wydminy
 2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wydminy http://bip.wydminy.pl,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jadwiga Konopko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-12 15:15:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jadwiga Konopko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-12 15:22:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jadwiga Konopko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-12 15:23:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
222 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania KK.6733.4.2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wydminy, dnia 7 grudnia 2023r.
KK.6733.4.2023
 
 
O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E
o wszczęciu  postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
            Zgodnie z art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) na podstawie art. 53 ust. 1 oraz art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.)
 
zawiadamiam wszystkie strony,
 
że w dniu 7 grudnia 2023r. na wniosek Gminy Wydminy reprezentowanej przez Zastępcę Wójta Gminy Wydminy Andrzeja Cieśluka wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji dla inwestycji polegającej na budowie budynku działalności kulturalnej wraz z budową, przebudową i urządzeniem drogi publicznej, ciągów pieszych, placu i parku, a także obiektów i urządzeń budowlanych oraz infrastruktury technicznej,
w ramach zagospodarowania centrum miejscowości Wydminy, przewidzianej do realizacji na działkach ewidencyjnych nr 714, 713/1, 715/2, 717/3, 735, 721, 719/1, 722, 718, 716, 603, obręb Wydminy, gmina Wydminy
 
            W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się strony, iż z aktami ww sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wydminach, pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu i wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni, licząc od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia.
            Zgodnie z art. 49 k.p.a Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszczone na stronie http://bip.wydminy.pl, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 
Wójt Gminy Wydminy
(-) Radosław Król
 
 
 
 
 
 
Powyższą informację zamieszcza się:
 1. na tablicy  informacyjnej w Urzędzie Gminy Wydminy
 2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wydminy http://bip.wydminy.pl,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-12-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jadwiga Konopko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-12-07 11:42:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jadwiga Konopko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-12-07 11:45:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jadwiga Konopko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-07 11:45:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
533 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania KK.6733.3.2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wydminy, dnia 7 grudnia 2023r.
KK.6733.3.2023
 
 
O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E
o wszczęciu  postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
            Zgodnie z art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) na podstawie art. 53 ust. 1 oraz art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.)
 
zawiadamiam wszystkie strony,
 
że w dniu 7 grudnia 2023r. na wniosek Gminy Wydminy reprezentowanej przez Zastępcę Wójta Gminy Wydminy Andrzeja Cieśluka wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z oczyszczalni ścieków wraz z wylotem do rowu melioracyjnego w miejscowości Dudka, przewidzianej do realizacji na działkach ewidencyjnych nr 2/40, 2/106, 2/108, 2/105, 412, obręb Sucholaski, gmina Wydminy.
 
            W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się strony, iż z aktami ww sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wydminach, pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu i wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni, licząc od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia.
            Zgodnie z art. 49 k.p.a Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszczone na stronie http://bip.wydminy.pl, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 
 
 
Wójt Gminy Wydminy
(-) Radosław Król
 
 
 
 
 
Powyższą informację zamieszcza się:
 1. na tablicy  informacyjnej w Urzędzie Gminy Wydminy
 2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wydminy http://bip.wydminy.pl,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-12-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jadwiga Konopko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-12-07 11:39:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jadwiga Konopko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-12-07 11:40:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jadwiga Konopko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-07 11:45:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
503 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wydminy, dnia 10 sierpnia 2023 r.
 
KK.6733.2.2023
 
 
O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E
o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
            Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) na podstawie art. 53 ust. 1 oraz
art. 51 ust.3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 997)
 
zawiadamia się wszystkie strony
i podaje do publicznej wiadomości
 
że w dniu 10 sierpnia 2023r., wydano decyzję KK.6733.2.2023 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN, przewidzianej do realizacji na działkach ewidencyjnych nr 239, 135/5, 137/3 obręb Wężówka, gmina Wydminy.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a., do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy (pok. Nr 8) oraz kontaktować się telefonicznie lub drogą elektroniczną z osobą prowadzącą przedmiotowe postępowanie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.
W świetle art. 33 k.p.a. strona może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych; pełnomocnik doręcza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt.
            Zgodnie z art. 49 k.p.a zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia niniejszego zawiadomienia w BIP -ie.
 
 
 
 
Wója Gminy Wydminy
(-) Radosław Król
 
 
 
 
Powyższą informację zamieszcza się:
 1. na tablicy  informacyjnej w Urzędzie Gminy Wydminy
 2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wydminy http://bip.wydminy.pl,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jadwiga Konopko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-17 07:59:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jadwiga Konopko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-08-17 08:00:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jadwiga Konopko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-17 08:00:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
564 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wydminy, dnia 19 maja 2023 r.
 
KK.6733.1.2023
 
 
O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E
o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
            Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) na podstawie art. 53 ust. 1 oraz
art. 51 ust.3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm.)
 
zawiadamia się wszystkie strony
i podaje do publicznej wiadomości
 
że w dniu 17 maja 2023r., wydano decyzję KK.6733.1.2023 o lokalizacji inwestycji celupublicznego polegającej na: budowie linii kablowej oświetlenia drogowego wraz ze słupami 15 szt., przewidzianej do realizacji na działkach ewidencyjnych nr 758, 751/4, 679/16, 751/1, 756, 194/10, 194/24 obręb Wydminy, gmina Wydminy.
            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a., do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy (pok. Nr 8) oraz kontaktować się telefonicznie lub drogą elektroniczną z osobą prowadzącą przedmiotowe postępowanie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.
W świetle art. 33 k.p.a. strona może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych; pełnomocnik doręcza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt.
            Zgodnie z art. 49 k.p.a zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia niniejszego zawiadomienia w BIP -ie.
 
 
 
 
Zastępca Wójta Gminy Wydminy
(-) Andrzej Cieśluk
 
 
Powyższą informację zamieszcza się:
 1. na tablicy  informacyjnej w Urzędzie Gminy Wydminy
 2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wydminy http://bip.wydminy.pl,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jadwiga Konopko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-22 10:37:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jadwiga Konopko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-22 10:38:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jadwiga Konopko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-22 10:38:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
645 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wydminy, dnia 17 maja 2023 r.
 
KK.6733.11.2022
 
 
O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E
o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
            Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) na podstawie art. 53 ust. 1 oraz art. 51 ust.3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm.)
 
zawiadamia się wszystkie strony
i podaje do publicznej wiadomości
 
że w dniu 17 maja 2023r., wydano decyzję KK.6733.11.2022 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie przepustu kamienno-ceglanego łukowego w km 20+800 drogi woj. nr 656 w miejscowości Zelki, na części działki ewidencyjnej nr 434, położonej w obrębie Zelki, gmina Wydminy.
 
            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a., do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy (pok. Nr 8) oraz kontaktować się telefonicznie lub drogą elektroniczną z osobą prowadzącą przedmiotowe postępowanie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.
W świetle art. 33 k.p.a. strona może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych; pełnomocnik doręcza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt.
            Zgodnie z art. 49 k.p.a zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia niniejszego zawiadomienia w BIP -ie.
 
 
 
 
Zastępca Wójta Gminy Wydminy
(-) Andrzej Cieśluk
 
 
Powyższą informację zamieszcza się:
 1. na tablicy  informacyjnej w Urzędzie Gminy Wydminy
 2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wydminy http://bip.wydminy.pl,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jadwiga Konopko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-17 13:34:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jadwiga Konopko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-17 13:36:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jadwiga Konopko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-17 13:36:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
661 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego KK.6733.2.2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wydminy, dnia 3 kwietnia 2023 r.
KK.6733.2.2023
 
 
O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E
o wszczęciu  postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
            Zgodnie z art. 49 § 1, art. 61 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) na podstawie art. 53 ust. 1 oraz art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam wszystkie strony,
 
że w dniu 14 marca 2023r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A z siedzibą ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin reprezentowanej przez Pana Jarosława Wysockiego ul. Gen. W. Andersa 62, 15-113 Białystok wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN, przeznaczonej do realizacji na  działkach o numerach ewidencyjnych 239, 135/5 oraz 137/3 położonych w obrębie Wężówka, gmina Wydminy.
 
            W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się strony, iż z aktami ww sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wydminach, pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu i wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni, licząc od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia.
            Zgodnie z art. 49 k.p.a Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszczone na stronie http://bip.wydminy.pl, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 
Wójt Gminy Wydminy
(-) Radosław Król
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jadwiga Konopko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-04 08:53:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jadwiga Konopko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-04 08:54:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jadwiga Konopko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-04 08:54:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
725 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoKK.6733.1.2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wydminy, dnia 16 marca 2023r.
KK.6733.1.2023
 
 
O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E
o wszczęciu  postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
            Zgodnie z art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) na podstawie art. 53 ust. 1 oraz art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm.)
zawiadamiam wszystkie strony,
 
że w dniu 13 marca 2023r. na wniosek Gminy Wydminy reprezentowanej przez Wójta Gminy Wydminy Radosława Króla wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej oświetlenia drogowego wraz ze słupami, przeznaczonej do realizacji na  działkach o numerach ewidencyjnych 758, 751/4, 679/16, 751/1, 756, 194/10, 194/24 położonych w obrębie Wydminy, gmina Wydminy.
 
            W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się strony, iż z aktami ww sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wydminach, pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu i wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni, licząc od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia.
            Zgodnie z art. 49 k.p.a Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszczone na stronie http://bip.wydminy.pl, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 
 
                                                                                    Wójt Gminy Wydminy
                                                                                      (-) Radosław Król
 
 
 
 
 
 
Powyższą informację zamieszcza się:
 1. na tablicy  informacyjnej w Urzędzie Gminy Wydminy
 2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wydminy http://bip.wydminy.pl,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jadwiga Konopko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-17 14:18:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jadwiga Konopko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-17 14:20:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jadwiga Konopko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-17 14:20:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
724 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wydminy, dnia 21 lutego 2023 r.
 
KK.6733.9.2022
 
 
O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E
o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
            Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) na podstawie art. 53 ust. 1 oraz
art. 51 ust.3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm.)
 
zawiadamia się wszystkie strony i podaje do publicznej wiadomości
 
że w dniu 21 lutego 2023r., wydano decyzję KK.6733.9.2022 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie napowietrznej stacji elektroenergetycznej 110kV, budynku technicznego oraz infrastruktury technicznej, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 174/7 i 174/8 obręb Siedliska, gmina Wydminy.
 
            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikającychz art. 10 k.p.a., do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy (pok. Nr 8) oraz kontaktować się telefonicznie lub drogą elektroniczną z osobą prowadzącą przedmiotowe postępowanie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.
W świetle art. 33 k.p.a. strona może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych; pełnomocnik doręcza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt.
            Zgodnie z art. 49 k.p.a zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia niniejszego zawiadomienia w BIP -ie.
 
 
 
Wójt Gminy Wydminy
(-) Radosław Król
 
 
 
 
 
Powyższą informację zamieszcza się:
 1. na tablicy  informacyjnej w Urzędzie Gminy Wydminy
 2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wydminy http://bip.wydminy.pl,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jadwiga Konopko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-22 13:48:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jadwiga Konopko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-22 13:49:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jadwiga Konopko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-22 13:49:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
773 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji