ˆ

Inwestycje Celu Publicznego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego ICP 6/2021

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wydminy, dnia 04 czerwca 2021 r.
KK.6733.6.2021
KW.4002.2021
 
O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E
o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) na podstawie art. 53 ust. 1 oraz art. 51 ust.3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.)
 
zawiadamia się wszystkie strony
i podaje do publicznej wiadomości
 
że w dniu 04 czerwca 2021r. wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 88/1, 89/1, 313
i 314 obręb Szczybały Orłowskie, gmina Wydminy,
na wniosek Universe Properties Group Sp. z o.o. ul. Kolejowa 47A lok. U1, 01-210 Warszawa, w imieniu którego działa Pełnomocnik: Marta Skarżyńska-Stańczyk Zakład Obsługi Inwestycji „Komplex-Bud” ul. Królowej Jadwigi 18C/4, 11-500 Giżycko.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a., do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania tego stanu, z dokumentacją w powyższej sprawie można kontaktować się telefonicznie lub drogą elektroniczną z osobą prowadzącą przedmiotowe postępowanie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.
W świetle art. 33 k.p.a. strona może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych; pełnomocnik doręcza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt.
Zgodnie z art. 49 k.p.a zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia niniejszego zawiadomienia w BIP -ie.
 
/-/ mgr inż. Radosław Król
Wójt Gminy Wydminy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Prystasz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-04 13:09:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marzena Prystasz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-04 13:09:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marzena Prystasz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-04 13:09:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
380 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ICP 26/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Prystasz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-15 16:37:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marzena Prystasz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-15 16:39:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marzena Prystasz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-15 16:39:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
336 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji