ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obowiązujące opłaty skarbowe

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku ze zniesieniem możliwości pobierania opłaty skarbowej w postaci ZNAKóW SKARBOWYCH,
 informujemy że wpłat gotówkowych na poczet opłaty można dokonać:

 • bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Wydminy
 • w placówkach pocztowych i bankach na konto:
 • WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ
  (Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej - Dz.U.06.225.1635)
  Lp. Przedmiot opłaty skarbowej Stawka  zwolnienia
  Urząd Stanu Cywilnego
  1 Sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł  
  2 Inne czynności kierownika USC 11 zł
  1. sporządzenie aktu urodzenia
  2. przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka lub o nadaniu dziecku nazwiska męża matki
  3 Decyzja o wpisaniu do polskich ksiąg SC treści aktu SC sporządzonego za granicą 50 zł  
  4 Pozostałe decyzje wydawane przez kierownika USC 39 zł  
  5 Ustalenie brzmienia albo pisowni imienia lub nazwiska 22 zł  
  6 Decyzja o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion) 37 zł  
  7 Zaświadczenie, że obywatel, zgodnie z prawem polskim, może zawrzeć małżeństwo za granicą 38 zł
  1. wydawane na potrzeby polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i konsulatów.
  2. wydawane w sprawach dokumentów stwierdzających tożsamość
  3. wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu stanu cywilnego - w liczbie 3 egzemplarzy.
  8 Odpis zupełny aktu stanu cywilnego 33 zł
  9 Odpis skrócony aktu stanu cywilnego 22 zł
  10 Zaświadczenia dotyczące wpisów w księgach stanu cywilnego 26 zł
  11 Pełny odpis przetworzonych danych osobowych ze zbiorów meldunkowych 17 zł  
  Podatki i działalność gospodarcza
  1 Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach 21 zł  
  2 Zaświadczenie o dochodowości lub powierzchni gospodarstwa 17 zł  
  3 Zgoda wydawana przez organ podatkowy (np. wykreślenie hipoteki) 30 zł  
  Zagospodarowanie przestrzenne
  1 Decyzja o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego 107 zł czynności i decyzje w sprawach budownictwa mieszkaniowego
  2 Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby 56 zł
  Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego  
  od wypisu
  • do 5 stron
  • powyżej 5 stron


  30 zł
  50 zł
  od wyrysu
  • za każdą wchodzoącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4
  • nie więcej niż  20 zł


  200 zł
  4 Zaświadczenie o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego, bądź braku planu dla określonej nieruchomości 17 zł  
  Inne
  1 Potwierdzenie własnoręczności podpisu 9 zł  
  2 Poświadczenie zgodności kopii lub odpisu dokumentu - za każdą pełną lub zaczętą stronę 5 zł  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bolesław Idek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-04-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bolesław Idek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-04-24 08:43:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Konopko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-04-24 08:44:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bolesław Idek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-02-13 11:48:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4830 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »