ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Protokół Nr XXXIX/18 z XXXIX posiedzenia Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wydminy z dnia 20 stycznia 2018 roku

Informacja ogłoszona dnia 2019-02-26 21:16:36 przez Administrator systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół Nr XXXIX/18
z XXXIX posiedzenia Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wydminy z dnia 20 stycznia 2018 roku
 
Posiedzenie Sesji trwało od godziny 812 do godziny 1008 oraz od godziny 1024 do godziny 1127 w sali obrad Urzędu Gminy Wydminy. Posiedzenie XXXIX Sesji Rady Gminy Wydminy prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Wydminy Grażyna Plato.
Radni obecni na Sali obrad :
Lista obecności Radnych obecnych na posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do protokołu
W obradach uczestniczyli:
Lista osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
W posiedzeniu brali udział także sołtysi sołectwa gminy Wydminy:
Lista obecności sołtysów uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 3 do protokołu
 
Ad. 1
Otwarcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato wyjaśniła, że sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek Wójta.
W chwili rozpoczęcia sesji na sali 10 radnych.
 
Ad. 2
Odczytanie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato odczytała porządek obrad.
Zawiadomienie o sesji stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Wnoszę, aby pkt 8 stał się pkt 3 z uwagi na to, że jest do przyjęcia regulamin i wymaga on trochę czasu, a na końcu nie wiadomo, czy będą wszyscy radni.
Skarbnik Krystyna Truchan: Proponuję, żeby pkt 6 stał się pkt 4.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Powołuję Pana Leszka Pałdynę na sekretarza obrad.
 
Głosowanie nad wnioskiem Przewodniczącej Rady Gminy.
ZA: 9
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 1
Wniosek został przyjęty.
 
Głosowanie nad wnioskiem Skarbnika Gminy (w imieniu Wójta).
ZA: 10
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Wniosek został przyjęty.
 
Radny Adam Szpak: Pani zgłosiła pierwszy wniosek, a przy głosowaniu Pani się wstrzymuje. Trochę to dziwne. A po drugie, kto miał taki pomysł, żeby na dzisiaj zwołać sesję na godzinę ósmą. To nie ładnie. Jest wolna sobota, ludzie chcą odpocząć. Jeżeli sesja jest taka pilna, to zwołuje się ją w trybie natychmiastowym, a tu mieliśmy kilka dni. Ludzie chcą odpocząć. Dobrze, że nie w niedzielę po mszy ta sesja.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Sesja została zwołana na wniosek Wójta. Termin został uzgodniony z klubem radnych. A przy wnioskach stawianych przeze mnie, to zawsze się wstrzymuję.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Zmiana porządku obrad. Pkt 8 staje się pkt 3, a pkt 6 staje się pkt 4, pkt 3staje się pkt 5 i tak dalej.
 
Głosowanie zmienionego porządku obrad.
ZA: 10
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Porządek obrad został zmieniony.
 
Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wydminy.
Wójt Radosław Król: Przedstawiam projekt uchwały, która częściowo uległa zmianie. (zmieniony projekt uchwały został rozdany Radnym obecnym na sesji). Zależało nam, żeby był jak najszerszy zakres dostępu do mieszkań, żeby jak najwięcej mieszkańców mogło skorzystać z programu. Zmiany są w załączniku nr 2, który określa zasady wynajmu i sprzedaży.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: W uchwale § 2 mówi, że przyjmujemy regulamin, więc uważam, że § 34 jest zbędny i rozdział 11 nie ma sensu.
Wójt Radosław Król: To ogólny zapis. Jako całość. To są niuanse prawne. Projekt został zaopiniowany przez prawnika. Regulamin został tak napisany, żeby nie został odrzucony przez wojewodę. Projekt został bardzo dokładnie przeanalizowany z prawnikami. Wójt Radosław Król czyta załącznik nr 2 do uchwały (regulamin).
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Odnośnie § 3 załącznik nr 1 musi złożyć osoba ubiegająca się o mieszkanie i w punkcie 3 musi wpisać obecne warunki mieszkaniowe. Są wymienione: wynajmowane, służbowe, inne. Co będzie jak wpiszę, że posiadam własne mieszkanie?
Wójt Radosław Król: To omawia § 5 kto nie może być udziałowcem programu „Własny kąt”. Ustawa o gospodarce komunalnej jasno stanowi, ze lokal nie może być przyznany osobie, która ma własny lokal. Są sytuacje wyjątkowe np. we wspólnocie mieszkaniowej ktoś nabywa w spadku po zmarłym ojcu mieszkanie, ale tam mieszka kilka rodzin które są współwłaścicielami całości i nie można z tego wyodrębnić oddzielnego lokalu, wtedy mają możliwość skorzystania z programu. Natomiast jeżeli ktoś ma własne całe mieszkanie, własnościowe, czy spółdzielcze, czy też dom, to nie będzie mógł skorzystać z programu. Natomiast jeżeli na dzień złożenia wniosku nie będzie już miał własnego lokalu, to będzie mógł przystąpić do programu. Należy się po prostu wyzbyć własności. Nowe lokale przez 5 lat lokale będą wynajmowane, a po tym okresie dopiero będą mogły być nabyte na własność. Przeanalizowaliśmy wszystkie wyroki sądowe, kontrole NIK i wiemy, że wprowadzenie zapisu, że mieszkanie mogą nabyć osoby, które już posiadają lokal jest niezgodne z ustawą i od razu zostanie zaskarżony. Gmina nie może zajmować się działalnością deweloperską. 
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Te mieszkania będą budowane za kredyt?
Wójt Radosław Król: Tak. I wkład własny.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: W związku z tym, że będzie to inwestycja z kredytu, a nie z dofinansowania, czy istnieje możliwość nie ograniczania się do ustawy o mieszkaniach komunalnych, ponieważ na to dofinansowania nie dostaniemy. Czy  można mieszkania wybudować pod nazwą inną niż mieszkania komunalne? Gdyby została zmieni nazwa, to będziemy mieli możliwość dania szansy większej liczbie mieszkańców na zakup mieszkania. Mieszkania komunalne, które posiadamy pociągają duże koszty utrzymania. Jak ktoś zadeklaruje, że będzie spłacał mieszkanie 20 lat, to kto będzie ponosił koszty utrzymania tych mieszkań przez 20 lat? Widzę piętrzące się wydatki na mieszkania komunalne.
Wójt Radosław Król: Do gminy cały czas wpływają od młodych ludzi wnioski o mieszkania. Chcemy tych ludzi zatrzymać u siebie, w naszej gminie. Taki jest cel tego programu. Będzie trzeba wpłacić wkład własny, 10 % wartości mieszkania, a jeżeli ktoś ma ukończone 40 lat, to 30 %. W ramach umowy najmu będzie obciążany kosztami utrzymania mieszkania. Jeżeli ktoś straci możliwości płatnicze, to swój wkład będzie mógł sprzedać. Z założenia będą to wspólnoty, które będą miały fundusz remontowy, tak więc gmina w ogóle nie będzie ponosiła kosztów utrzymania, czy też remontów. Założenia są takie, że wszystkie te mieszkania muszą być wykupione. Poza tym wszystkie mieszkania budowane przez gminę są mieszkaniami i zmiana nazwy programu mieszkaniowego nic nie zmieni. Ja tego projektu nie wycofam. Możecie go sobie jako radni zmieniać, ale wojewoda odrzuci taką uchwałę. Mieszkania muszą być przez pięć lat najmowane, a potem można je od razu wykupić wpłacając pozostała kwotę. Prowadzę rozmowy z mieszkańcami i wiem, że są ludzie którzy mają całą kwotę pieniędzy na zakup mieszkania. Mamy zamiar wybudować co najmniej 48 mieszkań. Może na tym poprzestaniemy, ale już mamy ponad 80 podań o mieszkania. Jest również możliwość zamiany mieszkania komunalnego na nowo wybudowane mieszkania, ale trzeba spełnić kryteria. Spółka nie może prowadzić działalności deweloperskiej.
Radny Adam Szpak: Odnośnie § 3 uwaga – jak wyeliminować sytuację, że np. ktoś bogaty wykupi parę mieszkań na dzieci, żeby potem je z zyskiem sprzedać?
Wójt Radosław Król: Każda osoba, która dopuści się oszustwa popełnia przestępstwo. W takim przypadku straci wszystko. Kto zaryzykuje 10% wkładu własnego. Te mieszkania będą najmowane. Regulamin ustala, że te mieszkania dopóki nie zostaną wykupione nie mogą być podnajmowane. Są w naszym państwie instytucje, które dbają o przestrzeganie prawa. Poza tym będzie obowiązek meldunku w takim mieszkaniu. Te mieszkania będą około 20-30% tańsze niż na wolnym rynku.
 
855 Radny Leszek Pałdyna opuścił posiedzenie Sesji Rady Gminy (na sali 9 Radnych)
 
Radna Justyna Samsel: Rozważamy co by było gdyby. Uważam, że przy tak opracowanym regulaminie, przy określonych kryteriach pierwszeństwa najmu, to mieszkania zostaną zasiedlone przez dotychczasowych najemców mieszkań komunalnych oraz osoby do 40 lat wychowujące dziecko niepełnosprawne.
Wójt Radosław Król: Pozwólcie Państwo, że odczytam cały regulamin i wtedy wyciągniecie wnioski. Wójt Radosław Król czyta dalej załącznik nr 2 do uchwały (regulamin).
Radna Justyna Samsel: Trzeba przeprowadzić analizę ankiet, czy ktoś to przeprowadził? Ile osób ma mieszkania komunalne i ile jest osób z niepełnosprawnym dzieckiem?
Wójt Radosław Król: Doczytam do końca i odpowiem. Wójt Radosław Król czyta dalej załącznik nr 2 do uchwały (regulamin).
Wójt Radosław Król: Ci którzy mają już mieszkania, mogą się czuć pokrzywdzeni, że nie będą mogli nabyć nowego mieszkania. Program jest skierowany do osób którzy dopiero wchodzą w dorosłe życie. Mieszkań komunalnych obecnie mamy 20 i ich najemcy nie zajmą wszystkich nowych mieszkań. Może 1/6 z nich zechce przejść do nowych mieszkań. Najemcy mieszkań komunalnych inwestują w te mieszkania i im się nie opłaca z nich rezygnować, jeżeli mają w przyszłości szansę nabycia takiego mieszkania.
Radna Justyna Samsel: Chodzi mi o to, żeby najemcy nie zamienili niższych standardów na wyższe i nie zajęli większości mieszkań.
Wójt Radosław Król: Nam zależy, żeby jak najwięcej ludzi mieszkało w naszej gminie, bo za tym idą podatki i subwencje. Założyliście Państwo krytykę programu nie czekając aż przedstawię go do końca.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: W § 6 pkt 3 pisze, że 40 latkowie muszą wpłacić wkład minimum 30 % ceny. Dlaczego wiek 40 lat podwyższa o 20 % wkład? Statystyczna kobieta rodzi w wieku 40 lat. Dlaczego tym ludziom zamykamy drogę?
Wójt Radosław Król: Kobiety żyją średnio 75 lat, mężczyźni 70. Założenie jest, żeby mieszkania wykupić. Trzeba dać szansę spłacenia mieszkania.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Rodzina może odziedziczyć.
Wójt Radosław Król: Umowy najmu nie może. Oczekujemy, że ludzie te mieszkania kupią za życia. Jak ktoś ma 50 lat, to żaden bank nie da mu kredytu mieszkaniowego na 100% wartości.
Radny Adam Szpak: Czyli stanie się właścicielem po spłacie ostatniej raty. Czy jacyś prawnicy sprawdzali ten program?
Wójt Radosław Król: Tak. Pracowaliśmy nad tym programem przez 4 miesiące. Był powołany zespół 5 osób do opracowania programu, do tego prawnik i ja. Państwowy program nie jest mieszkanie + jest znacznie mniej korzystny.
 
915 Radny Jarosław Skowron dotarł na posiedzenie Sesji Rady Gminy (na sali 10 Radnych)
 
Radna Justyna Samsel: Załóżmy, że rodzina najmuje mieszkanie i ojciec umiera w wieku 48 lat. Co się dziej z  mieszkaniem, przejmie je żona?
Wójt Radosław Król: Tak. Wspólność małżeńska. Jest również możliwość zbycia wkładu finansowego w mieszkanie. Równie dobrze ktoś może się wyprowadzić i sprzedać wkład osobie, która spełnia kryteria. Ustawa o zasobie komunalnym pozwala przejąć dzieciom mieszkanie komunalne po rodzicach.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Mam pytanie do Pana Prezesa. Czy macie skalkulowane czym będziecie palić i jaka będzie wysokość czynszu? Co się stanie z mieszkaniami komunalnymi w tym bloku jeżeli zostaną mieszkania niewykorzystane? Czy będziecie mogli sprzedać mieszkanie dla mnie?
Prezes PUKiZ Rafał Osinka: Start programu będzie jak będziemy mieli obsadzone wszystkie planowane lokale. Nie ma możliwości, żeby mieszkanie stało puste.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Ile macie deklaracji i ile osób się kwalifikuje?
Prezes PUKiZ Rafał Osinka: Nie wiemy. Dziś przyjmujemy regulamin, później dokumentacja i dopiero wtedy będziemy wiedzieli jakie będą koszty.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Jakie będzie oprocentowanie kredytu na budowę mieszkań?
Prezes PUKiZ Rafał Osinka: Będzie ogłoszony przetarg na kredyt.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Mamy więcej niewiadomych niż wiadomych. Proponuję najpierw przeprowadzić analizę sugerując się regulaminem, zrobić konsultacje i jeszcze raz zebrać ankiety na warunkach z tego regulaminu. Boję się, że mieszkania wybudujemy i nie zasiedlimy. Mieszkania komunalne pociągają koszty.
Wójt Radosław Król: Oczywiście. Nie ma nic za darmo. Napracowaliśmy sia nad tym programem i uważam, że zrobiliśmy go bardzo dobrze. Przyjęliśmy koncepcję na podstawie analizy ankiet stąd taki a nie inny metraż. Nie można powiedzieć takiego oszczerstwa, że nie robiliśmy analizy, bo zrobiliśmy ją bardzo dokładnie i sumiennie.
Maria Lisowska: Czy będzie możliwość podłączenia bloków z ul. Dworcowej do nowej kotłowni?
Prezes PUKiZ Rafał Osinka: Mamy zainteresowanego inwestora, który chce wybudować kotłownię i sprzedawać mam energię. Spotykamy się z nim na koniec tygodnia. Im więcej będziemy mieli odbiorców, tym taniej będzie.
 
928 Radne Justyna Samsel i Renata Bakun opuściły posiedzenie Sesji Rady Gminy (na sali 8 Radnych)
 
Radny Adam Szpak: Mieszkańcy powinni wiedzieć jaki będzie koszt całkowity.
Wójt Radosław Król: Gmina Kurzętnik buduje też mieszkania komunalne, 6 bloków i już na 4 bloki ma obłożenie.
Maria Lisowska: Czy tam będzie możliwość wjazdu i postawienia pojemników na śmieci dla bloku na ul. Dworcowej?
Wójt Radosław Król: Teren nie będzie grodzony.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Panie Prezesie, wykupując mieszkanie w spłacie na lat 10, czy ktoś robił kalkulację jaka jest różnica w odsetkach między waszym kredytem a kredytem który ja bym wzięła?
Prezes PUKiZ Rafał Osinka: Nie robiono takiej kalkulacji.
Wójt Radosław Król: Na pewno na korzyść spółki, gdyż to będzie jeden kredyt na całą budowę i przez to będzie tańszy.
 
934 Radne Justyna Samsel i Renata Bakun powróciły na posiedzenie Sesji Rady Gminy (na sali 10 Radnych)
 
Radny Adam Szpak: Rozumiem, że na takich zasadach jak kiedyś, czyli kredyt będzie spłacany przez spółkę. A czy tu nie będzie jakiegoś zarobku dla spółki?
Wójt Radosław Król: Spółka statutowo nie jest nastawiona na zarobek. U nas nie ma systemu TBS, bo to jest system złodziejski. Dlatego u nas będzie budować spółka, bo są znacznie niższe koszty.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Jakby nie budowała spółka, to mieszkania dostępne byłyby dla wszystkich.
Wójt Radosław Król: Wtedy spłata trwałaby 20-30 lat a gmina ponosiłaby koszty utrzymania.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: O jaką kwotę kredytu spółka będzie się ubiegać?
Prezes PUKiZ Rafał Osinka: Zależy od kosztorysu.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Czyli wracamy do regulaminu i zbieramy chętnych i uruchamiamy procedurę i dopiero wtedy Pan powie ile będzie brał kredytu i ile będzie wynosił czynsz.
Wójt Radosław Król: Koszty będą znacznie niższe chociażby z tego powodu, że odpadają koszty gruntu, który spółka dostanie za darmo.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Czy mieszkanie komunalne możemy oddać do wykupu w stanie deweloperskim?
Wójt Radosław Król: Do wykupu? My będziemy wynajmować lokale.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Ale mieszkańcy nie wiedzą, że będą musieli dołożyć 500 zł do metra na wykończenie mieszkania, żeby się wprowadzić. Nie wiem czy dwie pierwsze grupy z regulaminu będą w stanie wyłożyć takie pieniądze.
Radny Waldemar Samborski: Na wstępie założenie było, żeby mieszkania były szerzej dostępne. Teraz w regulaminie zostało to ujęte inaczej. Myślę, że skoro jest tyle kontrowersyjnych zdań. Też chcę żeby w naszej gminie mieszkało więcej osób, ale również chcę, żeby i ludzie np. z Warszawy mogli nabyć mieszkanie. A nie mogą, bo to mieszkania komunalne. Czym będzie skutkowało nie przyjęcie dzisiaj tego regulaminu? Może dajmy go do prac w komisjach, żeby było wszystko jasne. Pan Prezes się przygotuje. Nowe ankiety zbierzemy.
Wójt Radosław Król: Możemy nic nie robić. Ale jeżeli Państwo myślicie, że popracujecie w komisjach i stworzycie regulamin, żeby gmina stała się deweloperem dla wszystkich, to możecie być pewni, że wasza praca będzie niepotrzebna, bo uchwała zostanie uchylona przez wojewodę. Jeżeli ktokolwiek zakładał, że mając majątek i mieszkanie będzie mógł przystąpić do programu, to źle zrozumiał. Szkoda, że nie ma tu tych ludzi, którzy przychodzą do mnie po mieszkania, którzy chcą tu zamieszkać. Mieszkania są do kupienia w Wydminach. Jak ktoś chce kupić to może. Nasze mieszkania możliwe, że trafią na rynek wtórny, ale dopiero po minimum pięciu latach. Jak ktoś myślał, że gmina będzie deweloperem, to się mylił. Nieprawdą jest również, że spółka zarobi na tej inwestycji bo to jest niezgodne z jej statutem.
 
953 Radna Justyna Samsel opuściła posiedzenie Sesji Rady Gminy (na sali 9 Radnych)
 
Dalej Wójt Radosław Król: Parę miesięcy siedzieliśmy nad tym projektem i staraliśmy się, żeby koszty dla mieszkańców były jak najniższe. A dla Państwa jedyne co się nie podoba, to że nie mogą dla siebie nabyć mieszkania, a nie myślą o tych ludziach, co stoją na ulicach. Ja tworząc ten program nie myślę o sobie, czy będę mógł nabyć takie mieszkanie. Przychodząc do pracy w gminie założyłem sobie, że nie będę nabywcą żadnego majątku gminnego i zamierzam do końca utrzymać swoje postanowienie etyczne. Żadnego nabycia majątku gminnego, ani ruchomego, ani nieruchomego. Taki cel sobie założyłem. Chcę tu mieszkać i nie chciałbym, żeby mi ktoś kiedyś zarzucił, że skorzystałem na tym. Tak nie będzie. Mieszkańcy mnie zatrudnili do pracy, którą staram się wykonać rzetelnie i to mi wystarczy.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Uważa Pan, że jako radni głosując przeciw, bo żaden z nas nie nabywa mieszkania, to że robimy Panu na złość? Nie na złość, tylko w trosce o mieszkańców. Sama jestem świadkiem, że zupełnie inna koncepcja była przedstawiana. Z samego Gawlika Wielkiego co najmniej 4 osoby złożyły wnioski a nie spełnią kryteriów. Więc ja tych tłumów nie widzę. Dlatego ja proponuję, żeby to odroczyć i żeby były nam przedstawione deklaracje ludzi, którzy do Pana przychodzą i niech oni się zadeklarują. Niech Pan im przedstawi warunki i ceny. Deklaracje zostały złożone na innych warunkach. Jeżeli tych deklaracji będzie i jeżeli będzie ich stać na mieszkanie, to bardzo proszę. To nie o to chodzi, że ja nie mogę, że pan Samborski nie może. Chodzi o to, żeby była pełna świadomość. Nie mamy żadnej pewności jakie będą koszty. Jeżeli będzie więcej wiadomych, niż niewiadomych, to ja nie widzę problemu. Boję się, że dzisiaj podnosząc rękę za tym programem, popełnię błąd poprzedników, którzy budowali ten budynek (budynek Urzędu Gminy Wydminy). Sami państwo wiecie ile było krzyku, że wójt wybudował pałac. Jak Państwo przekonacie mnie, że tych chętnych jest dużo i ile wynosi czynsz, to chętnie za tym zagłosuję. Na ten moment nie, żeby mnie później nie przeklinali. Budowa mieszkań ponosi ogromne koszty dla gminy.
Wójt Radosław Król: A jakie gmina będzie ponosiła koszty? To jakieś bzdury są. Przepraszam, ale muszę zareagować, bo jestem wnioskodawcą. Jakie koszty, jakie wydatki, to są pomówienia. Gmina oprócz majątku w postaci gruntu nie ponosi żadnych kosztów. Traktujmy się poważnie. Jeżeli mówimy o faktach, to mówmy do końca. Każdy z Państwa ma sumienie. Nie odbieram wam prawa do głosowania, ale przynajmniej bądźmy uczciwi wobec siebie i mówmy o faktach. Jeżeli tak będziemy się traktować i mówić, że dzisiaj ja nie zagłosuję, bądź zagłosuję. Będzie głosowanie i jeden zagłosuje tak, a drugi nie. Z wolą rady dyskutować nie będę. Po prostu z zadania się wycofamy, jeżeli taka będzie wola Rady. Ja realizuję zadania własne gminy w zakresie gospodarki mieszkaniowej. Nie pracujecie w gminie i nie znacie problemów mieszkańców. My wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Państwo mi nie ufacie, bo myślicie że co, że wymyśliłem ten program, bo chciałem wybudować pomnik dla siebie? Wszystkie bloki wybudowane w Wydminach są zasiedlone. Nie wieże w to co mówicie, ze nie mamy danych. Jest koncepcja, są założenia, są ankiety zrobiliśmy wszystko co mogliśmy zrobić. Realizujemy zadania zgodnie z programem przyjętym na poprzedniej sesji. Mówienie mi, że koncepcja jest nie przeanalizowana jest nieprawdziwa. Nie chcemy, żeby cała gmina ponosiła koszty a profity tylko dla części. Tak nie będzie. Pomagamy w całym procesie wykonawczym, ale mieszkańcy będą wynajmować i ponosić koszty. To uczciwa formuła.
Radny Waldemar Samborski: Nie otrzymałem odpowiedzi. Co będzie jak nie przyjmiemy regulaminu? Niech Pan Wójt nie dobija piłeczki. Tutaj są jakieś wzajemne oskarżenia.
Wójt Radosław Król: Przepraszam, że się uniosłem, ale chciałem powiedzieć, że bez uchwalenia tych zasad robienie projektu jest bezcelowe. Jak spółka może robić projekt, skoro nie ma zasad wynajmu. Nie ma namacalnego powodu do działania w tym zakresie.
Radny Waldemar Samborski: Przekazanie gruntu dla spółki nie jest podstawą do dalszych prac?
Wójt Radosław Król: Nie. Spółka nie może budować mieszkań innych niż komunalne.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Za kredyt może.
Radny Waldemar Samborski: Powtórzę pytanie, czy przekazanie gruntu dla spółki nie jest podstawą do dalszych prac?
Wójt Radosław Król: Nie. Trzeba czekać na zasady.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: To dlaczego z tymi zasadami zwlekaliśmy do ostatniego momentu?
Wójt Radosław Król: Nie do ostatniego momentu. Zgodnie z zasadami procedujemy. W grudniu uchwaliliśmy program, w styczniu idą zasady i przetarg na dokumentację, w lutym środki na to.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Na ile mieszkań będzie przetarg na dokumentację?
Wójt Radosław Król: Na wszystkie.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Proszę o deklaracje mieszkańców, ze chcą kupić mieszkanie.
Wójt Radosław Król: Nie mogę przyjmować deklaracji jak nie mam zasad wynajmowania.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: To na jakich zasadach Pan przyjął deklaracje, które są złożone w urzędzie? Proszę zebrać ankiety na nowych warunkach.
Wójt Radosław Król: Koncepcja została przyjęta przez Radę. Tam wszystko jest.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Jak były konsultacje, to mówił pan zupełnie o czym innym. Mówiono, że maksymalnie 2300 zł będzie za metr. Na ile mieszkań będzie robiony przetarg?
Wójt Radosław Król: Minimum 48 mieszkań.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Jeżeli nie mamy minimum 50% gwarancji w postaci ankiet, to zaryzykuje Pan ogłoszenie przetargu i budowę?
Wójt Radosław Król: Nie rozumiecie Państwo całego procesu inwestycyjnego.
Dyrektor CUW Elżbieta Sosnowska: Na podstawie ankiet wyszło zapotrzebowanie na mieszkania ogólnie. Czyli wiemy że takie jest zapotrzebowanie na rynku. Konkretne deklaracje, kto może złożyć i na jakich warunkach, to musimy mieć przyjęte zasady. Bo co nam z deklaracji osób które mają mieszkania? 
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: To może zróbmy ankiety, tak jak tamte były? Bo w tamtych ankietach było jasno powiedziane, że każdy będzie miał prawo. Jeżeli będzie regulamin, to Pan Prezes będzie mógł ogłosić przetarg na budowę.
Wójt Radosław Król: Przetarg na dokumentację. Jeszcze raz wytłumaczę, bo Państwo nie rozumiecie do końca.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Ogłaszam 5 minut przerwy.
 
Przerwa w posiedzeniu Rady Gminy od godz. 1008 do godz. 1024.
 
Wójt Radosław Król: Nie mogę przyjmować deklaracji, jeżeli nie mam regulaminu. Mamy natomiast raport NIK, że spółka komunalna nie może prowadzić działalności deweloperskiej.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Czy są jeszcze pytania dotyczące uchwały?
Wójt Radosław Król czyta § 5 regulaminu.
Dyrektor CUW Elżbieta Sosnowska: Ja bym zostawiła wiek 40 lat do wyznaczenia wysokości wkładu, ale zawsze można to zmienić zależnie od wniosków mieszkańców.
Brak więcej pytań.
 
GŁOSOWANIE:
ZA: 8
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 1
Uchwała została przyjęta.
 
Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Zieleni sp. z o. o. w Wydminach.
Wójt Radosław Król: Chcemy doprowadzić do porządku sprawę z cmentarzami i przekazać je spółce z powrotem oraz dwie działki pod budowę bloków. W przyszłości jeszcze dwa wodociągi, ale mamy rozbieżności z wyceną wodociągów. Nie chcemy, żeby wzrosły ceny wody i ścieków.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Czy oprócz tych dwóch działek są jeszcze jakieś gminne w sąsiedztwie?
Wójt Radosław Król: Są, ale nie ma na nie planu zagospodarowania.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Czy drogi dojazdowe do bloków będą własności wspólnoty, czy będą gminne.
Wójt Radosław Król: To zależy od projektu.
Radny Adam Szpak: W drugiej tabeli brakuje przy powierzchni hektarów.
Wójt Radosław Król: Proszę o autopoprawkę.
Brak więcej pytań.
 
GŁOSOWANIE nad projektem z autopoprawką:
ZA: 9
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 5 i 6
Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wydminy na lata 2018-2029 oraz Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2018 r. omawiane wspólnie.
Skarbnik Krystyna Truchan: Główne zmiany to przed chwilą uchwalaliście. Główne zmiany w planie dochodów:
1) w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa – zwiększenia planu w kwocie 108.882,00 zł z tytułu zwrotu  podatku VAT  od czynności związanych z aportem,
2) w dziale 750 – administracja publiczna – zwiększenia  planu w kwocie 725.577,00 zł  na podstawie umowy o dofinansowanie projektu „ Zwiększenie dostępności e-usług i informacji publicznej w gminie Wydminy” w ramach Osi Priorytetowej 3 – „ Cyfrowy Region” zawartej z Województwem Warmińsko - Mazurskim,
3) w dziale 758 – różne rozliczenia – zwiększenia planu w kwocie 90.511,00 zł z tytułu przewidywanego wpływu zwrotu wydatków w ramach funduszu sołeckiego zrealizowanego w 2017 roku,
4) w dziale 801 – oświata i wychowanie – zwiększenia planu w kwocie 20.000,00 zł na podstawie  promesy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przyznającej dofinansowanie w formie dotacji do zadania „Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich”.
Główne zmiany w planie wydatków:
1) w dziale 600 – transport i łączność – zmniejszenia planu w kwocie 75.000,00 zł. Przewiduję się niższe wykonanie planu. Kwota w zadaniach inwestycyjnych po przetargu uległa zmniejszeniu,
2) w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa,  rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami  zwiększenia planu w kwocie 108.882,00 zł z tytułu wpłaty podatku VAT do Urzędu Skarbowego od czynności związanych z aportem,
3) w dziale 750 – administracja publiczna – zwiększenia planu w kwocie 875.760,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Zwiększenie dostępności e-usług i informacji publicznej w gminie Wydminy” – opisano przy dochodach. Źródła finasowania kwota 725.577,00 zł - środki pozyskane, kwota 150.183,00 zł udział własny gminy,
4) w dziale 801 – oświata i wychowanie – zwiększenia planu w kwocie 123.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich”. Źródła finansowania pożycza z WFOŚiGW w Olsztynie w kwocie 91.800,00 zł, wkład własny gminy 11.200,00 zł, dotacja  w kwocie 20.000,00 zł.
Zmian dokonano w przychodach w kwocie 91.800,00 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Olsztynie na zadanie „Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich”.
Zmniejszenia planu rozchodów w kwocie 3.522,00 zł dokonano z tytułu nie zaciągnięcia w 2017 roku pożyczki w w/w kwocie z BGK w Olsztynie na prefinansowanie zadań inwestycyjnych.
Zwiększenia planu rozchodów w kwocie 7.650,00 zł dokonano z tytułu przewidywanej do spłaty pożyczki w WFOŚiGW w Olsztynie, którą zamierza się zaciągnąć na zadanie inwestycyjne „Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich”.
Wójt Radosław Król: Główny powód zwołania sesji nadzwyczajnej to zadanie inwestycyjne „Zwiększenie dostępności e-usług i informacji publicznej w gminie Wydminy”, gdyż do końca stycznia trzeba podjąć taką uchwałę. Mamy to w umowie. W trybie zwyczajnym nie zdążylibyśmy się spotkać ze względu na ferie. Więc przepraszam za to zamieszanie.
Brak pytań.
 
GŁOSOWANIE nad projektem zmiany WPF:
ZA: 9
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
GŁOSOWANIE nad projektem zmian w budżecie:
ZA: 9
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe.
Dyrektor CUW Elżbieta Sosnowska: Projekt uchwały zakłada gromadzenie dochodu szkół. W zeszłym roku dokonano zmiany nazw szkół w związku z ustawą oświatową, więc zaszła konieczność dostosowania innych uchwał przedmiotowych. Źródła dochodów przedstawiono w § 2, na co można dochody przeznaczyć w § 3.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Mam propozycję, aby w § 3 dodać punkt 10 o brzmieniu „promocja szkoły”. Składam formalny wniosek.
Dyrektor CUW Elżbieta Sosnowska: W § 3 jest punkt 7 dotyczący zakupy pozostałych usług związanych z działalności statutową szkoły. Jeżeli promocja wchodzi w zakres statutu szkoły, to można promocję pod ten punkt podciągnąć. 
Wójt Radosław Król: Gmina do dochodów własnych nigdy nie sięga. Jest to w wyłącznej gestii dyrekcji szkół.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Jestem po rozmowie z dyrektorkami szkół w Gawlikach Wielkich i Wydminach i dla nich taki zapis jest potrzebny.
Dyrektor CUW Elżbieta Sosnowska: Projekt wysyłaliśmy do szkół i żadna dyrektorka nie zgłosiła uwag w tym zakresie.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Ale ja mam. Stawiam wniosek formalny aby w § 3 dodać punkt 10 o brzmieniu „promocja szkoły”. Rozmawiałam w dyrektor szkoły w Gawlikach Wielkich przed sesją i ona chciałaby, żeby taki zapis się znalazł.
Radny Adam Szpak: Urząd Gminy jest jednostką nadrzędną nad szkołami i …
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Panie Adamie ponieważ …
Radny Adam Szpak: Dlaczego Pani nie daje mi dokończyć i krzyczy na mnie. Co to ja dzieckiem Pani jestem, że Pani na mnie krzyczy? Mam takie same prawa jak Pani. Jest 7 punkt? Napisze Pani litanię, po co to?
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Proszę mi nie ubliżać. Taka litanię dostałam od Pana Wójta.
Radny Adam Szpak: Jeżeli dyrektorzy zgłaszali takie coś, to proszę mi to pokazać na piśmie.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Stawiam wniosek formalny aby w § 3 dodać punkt 10 o brzmieniu „promocja szkoły”.
 
GŁOSOWANIE nad wnioskiem formalnym:
ZA: 6
PRZECIW: 1
WSTRZYMAŁO SIĘ: 2
Wniosek został przyjęty.
 
Brak więcej pytań
GŁOSOWANIE nad projektem uchwały:
ZA: 9
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
Kierownik GOPS Artur Grygiencza: Były omawiane warunki umieszczania w mieszkaniach chronionych, tak teraz musimy ustalić warunki odpłatności. Nadmienić muszę, że w przypadkach losowych, np. pożar domu poszkodowane osoby też mogą być umieszczone w takim mieszkaniu.
 
GŁOSOWANIE:
ZA: 9
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
 
Ad. 9
Wolne wnioski i informacje.
Radny Tadeusz Łukaszczuk: Proszę o zgłoszenie odpowiednim służbom, że w lesie za krzyżówką do Orłowa w kierunku Pietrasz, w rowie po prawej stronie leży karoseria samochodu.
Wójt Radosław Król: Gmina może się zająć, jak pół roku leży.
Radny Franciszek Majcher: Miałem wczoraj zgłoszenie od kierowcy, że na drodze do Orłowa jest bardzo ślisko.
Wójt Radosław Król: Mieliśmy kłopoty na wszystkich drogach. Sypaliśmy wszędzie sól.
Radny Franciszek Majcher: Zawsze pozostaje nieodśnieżony wjazd na ul. Dworcową. Coś z tym trzeba zrobić.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Mieszkańcy dopominają się o informacje BIP na temat odśnieżania w dniach wolnych od pracy, bo takiej informacji nie ma.
Radny Tadeusz Łukaszczuk: Widać duża różnicę między odśnieżaniem w Giżycku a odśnieżaniem w terenie.
 
1113 Radny Ryszard Żygieło opuścił posiedzenie Sesji Rady Gminy (na sali 8 Radnych)
 
Radny Adam Szpak: W sprawie dróg. Dzwoniłem dwukrotnie i uzgodniłem, że przyjedzie odśnieżarka. Przyjechała dopiero dzisiaj rano. Druga sprawa, to od tego jest sołtys, żeby gminę informować o konieczności odśnieżania. Jak damy telefon dla wszystkich mieszkańców, to ten człowiek od dróg osiwieje z radości. Każdy będzie dzwonił, że mu bryłka śniegu leży na chodniku. Sołtys ma monitorować co się u niego w sołectwie dzieje, a nie każdy.
Wójt Radosław Król: Wszystkie zgłoszenia notujemy i jeżeli ktoś raz nas oszuka, to już go nigdy poważnie nie potraktujemy.
 
1113 Radna Renata Bakun opuścił posiedzenie Sesji Rady Gminy (na sali 7 Radnych)
 
Radny Adam Szpak: W prasie wzmianka była o zakupie dla policji alkomatu. Jak drogie to było?
Wójt Radosław Król: Kupiliśmy to z budżetu „alkoholowego” i musimy wydawać je na cele związane z przeciwdziałaniem. Wniosek policji był, żeby taki alkomat był na posterunek, że jak ludzie chcą się profilaktycznie przebadać to maja taka możliwość. Kosztował około 1600 zł. Drugi kupiliśmy dla OSP w Wydminach, trochę droższy, ale ze wskazaniem ilości alkoholu. W akcjach biorą udział strażacy, którzy nie maja umowy o pracę, tylko na oświadczenie, że są sprawni. Są święta, są różne zdarzenia, są kierowcy, jesteśmy strażą ochotniczą i powinniśmy dać możliwość przebadania się. W sumie na alkomaty wydaliśmy trochę ponad 4 tys. zł.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: W poprzednich latach z tych pieniędzy kupowano sprzęt do szkoły. Teraz zostało to zaniechane. Rozumiem zakup dla straży, ale dla policji? Mogliśmy to wydać na dzieci.
Wójt Radosław Król: To komisja podejmuje decyzje.
Radny Adam Szpak: Jak z naszą sprawą śmieciową?
Wójt Radosław Król: W piątek została wysłana korespondencja do związku. Będziemy dążyć do wyjścia ze związku, ale nie z udziałów. Szczególnie chodzi o sprawę promocji. Ten rok chcę poświęcić na prawne dopracowanie tego.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Do związku nie można się dodzwonić. Dzwoniłam 60 razy. Oni mają nas w głębokim poważaniu. Proponuję odwołanie Pana Ogłuszki.
 
Ad. 10
Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato: Porządek XXXIX sesji został wyczerpany w związku z tym następuje zamknięcie XXXIX sesji. Dziękuję bardzo. Sesję zakończono o godzinie 1127.
 
Przewodnicząca
Rady Gminy Wydminy
 
Grażyna Plato
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołował: Piotr Kruniewicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Kruniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-26 21:16:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-26 21:16:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-26 21:16:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
460 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony