ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Podatki i opłaty w roku 2010

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XXX/175/2009 Rady Gminy Wydminy z dnia 25 listopada 2009 - w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso w ROKU 2010

Informacja ogłoszona dnia 2009-12-07 17:02:36 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała  Nr XXX/175/2009
Rady Gminy Wydminy
z dnia 25 listopada 2009

w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.

    Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r., Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) i art. 19, pkt 1, lit. „ a” i  pkt  2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463, z 2009 r. Nr 56, poz. 458) Rada Gminy Wydminy uchwala, co następuje:
 
§ 1

1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące na targowiskach gminnych przy ul. Składowej i ul. Grunwaldzkiej 76 w wysokości:
    1) przy sprzedaży z ręki, kosza                       5,00 zł
    2) przy sprzedaży ze stoiska, stołu, wozu konnego, przyczepy    18,00 zł
    3) przy sprzedaży z pojazdu samochodowego                    27,00 zł
2. W innych miejscach targowych poza wymienionymi w ust. 1         36,00 zł
§ 2

Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. Inkasent na każdą pobraną kwotę opłaty targowej wydaje pokwitowanie.
§ 3

Opłatę targową uiszcza się każdorazowo w dniu sprzedaży u upoważnionego inkasenta.
Na inkasenta wyznacza się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wydminach,
ul. Grunwaldzka 43.
§ 4

Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10 % od pobranych kwot opłaty targowej przez inkasenta.
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6

Traci moc Uchwała Nr XIX/114/2008 Rady Gminy Wydminy z dnia 19 listopada 2008 roku
w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.
§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r.

 Przewodniczący Rady Gminy

Roman Sokalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Roman Sokalski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-12-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Sokalski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-12-07 17:02:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-12-07 17:02:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-02-14 13:50:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
761 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony