ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Wydminy o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa parku fotowoltaicznego o mocy do 120 MW wraz z niezbędną infrastrukturą planowanego do realizacji na części działek oznaczonych w ewidencji numerami: 8/2, 64/5, 64/3, 5/12, 2, 3, 16 - obręb Okrągłe i 162/2 - obręb Talki, gmina Wydminy, powiat giżycki, woj. warmińsko-mazurskie.

Informacja ogłoszona dnia 2022-07-19 14:54:44 przez Jolanta Bazylak

Obwieszczenie - procedura udzialu społeczeństwa w postępowaniu środowiskowym

Wydminy, 18 lipca 2022 r.
KK.6220.12.2021.2022
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WYDMINY
 
Zgodnie z art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. - Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) dalej ustawa OOŚ,
zawiadamiam,
że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęto procedurę udzialu społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:
 
- budowie parku fotowoltaicznego o mocy do 120 MW wraz z niezbędną infrastrukturą planowanego do realizacji na części działek oznaczonych w ewidencji numerami: 8/2, 64/5, 64/3, 5/12, 2, 3, 16 – obręb Okrągłe i 162/2 – obręb Talki, gmina Wydminy, powiat giżycki, woj. warmińsko-mazurskie”. 
 
Przedmiotowe postępowanie wszczęto na wniosek ZIELONA ENERGIA MAZURY 2 Sp. z o.o.
 
Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy OOŚ, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten zgodnie z przepisem art. 29 w/w ustawy przysługuje „każdemu”.
 
Ponadto, na podstawie art. 33 ustawy OOŚ informuję o możliwości:
- zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz opiniami organów uzgadniających,
- składania uwag i wniosków w Referacie Komunalnym Urzędu Gminy Wydminy pl. Rynek 1/1/, 11-510 Wydminy, kancelaria, od poniedziałku do piątku, w godz.: 8:00 – 14:00, w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, tj. od 20.07.2022 r. do 18.08.2022 r. (włącznie). Z dokumentacją sprawy można zapoznać się osobiście w siedzibie organu w godzinach pracy tut. urzędu po wcześniejszym telefonicznym umówieniu daty i godziny (tel. 87 421 00 19 wew. 120).
Zgodnie z art. 34 ustawy OOŚ uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (na adres: ). Na podstawie art. 35 ww. ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wydminy.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie www.wydminy.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wydminy, a także na tablicy ogłoszeń w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia, tj. w m. Okrągłe.
 
 
 
Wójt Gminy Wydminy
(-) Radosław Król

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Bazylak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-19 14:32:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Bazylak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-19 14:54:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Bazylak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-19 14:54:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
125 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony