ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Podatki i opłaty w roku 2011

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XLIII/252/2010 RADY GMINY WYDMINY z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Informacja ogłoszona dnia 2011-01-13 11:42:32 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XLIII/252/2010
RADY GMINY WYDMINY
z dnia 10 listopada 2010 roku
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt  8 ustawy  z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) i art. 10 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity – Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz 613, Nr 96, poz. 620),
Rada Gminy uchwala następujące stawki roczne od środków transportowych:
§ 1.
1.      Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie-616,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie -862,00 zł
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton -1.048,00 zł
2.     Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)
 
Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważone Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
 
DWIE OSIE
12
13
597
 823
13
14
823
1.117
14
15
1.117
1.294
15
i powyżej
1.294
1.472
 
TRZY OSIE
12
17
  823
   941
17
19
 941
1.177
19
21
1.177
1.413
21
23
1.413
1.529
23
25
1.529
1.854
25
i powyżej
1.529
1.854
 
CZTERY OSIE I WIĘCEJ
12
25
1.413
1.470
25
27
1.470
1.586
27
29
1.586
1.944
29
31
1.944
2.854
31
i powyżej
1.944
2.854
 
3.      Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie -1.477,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie -1.602,00 zł
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton -1.723,00 zł
4.      Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, liczby osi i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
 
 (w tonach)
 
Stawka podatku (w złotych)
 nie mniej niż
mniej niż oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszania osi jezdnych
1
2
3
4
 
DWIE OSIE
12
18
1.432
1.764
18
25
1.764
1.882
25
31
1.882
2000
31
i powyżej
2.000
2.209
 
TRZY OSIE
12
40
1.911
2.117
40
i powyżej
2.353
2.854
5.      Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego stawki podatku wynoszą:
a) od 7 ton do 8,5 ton włącznie - 984,00 zł
b) powyżej 8,5 tony do 10 ton włącznie   - 1.231,00 zł
c) powyżej 10 ton, a poniżej 12 ton - 1.476,00 zł
6.      Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłączenie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów, naczepa (przyczepa) + pojazd silnikowy (w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż mniej niż oś jezdna(osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
 
JEDNA OŚ
12
18
239
353
18
25
353
471
25
i powyżej
471
706
 
DWIE OSIE
12
28
471
706
28
33
721
999
33
38
999
1.540
38
i powyżej
1.413
2.000
 
TRZY OSIE
12
38
835
1.177
38
i powyżej
1.177
2.029
7.        Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc ( włącznie) - 984,00 zł
b) powyżej 15 miejsc, a poniżej 30 miejsc -1.106,00 zł
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.970,00 zł
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wydminy.
§ 3.
Traci moc uchwałaNr XXX/174/2009 z dnia 25 listopada 2009roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2011 roku.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Roman Sokalski
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Henryka Lenkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-01-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Henryka Lenkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-01-13 11:42:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-01-13 11:42:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-02-14 13:50:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
814 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony