ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Podatki i opłaty w roku 2011

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XLIII/251/2010 Rady Gminy Wydminy z dnia 10 listopada 2010 roku - w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Informacja ogłoszona dnia 2011-01-13 12:12:31 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XLIII/251/2010
Rady Gminy Wydminy
z dnia 10 listopada 2010 roku

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 7 ust. 3  ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budowle, budynki i grunty zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej i ochrony przeciwpożarowej;
2) nieruchomości zajęte na boiska i stadiony;
3) budynki zajęte na potrzeby domów pomocy społecznej oraz placówki realizujące zadania z zakresu opieki nad ludźmi starszymi i schorowanymi;
4) nieruchomości lub ich części (budynki, budowle, grunty) służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę, zbiorowemu odprowadzaniu ścieków;
5) grunty, budynki, budowle zajęte na cmentarze.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 nie obejmują gruntów, budowli, budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3

Traci moc Uchwała Nr XII/56/2007 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz Uchwała Nr XIII/77/2007 Rady Gminy Wydminy z dnia 29 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/56/2007 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 r.


Przewodniczący Rady Gminy

Roman Sokalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marzena Romanowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-01-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Romanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-01-13 12:12:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-01-13 12:12:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-02-14 13:50:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
919 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony