ˆ

Podatki i opłaty w roku 2011

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XLIII/254/2010 Rady Gminy Wydminy z dnia 10 listopada 2010 roku - w sprawie określenia wysokości stawki opłaty miejscowej.

Informacja ogłoszona dnia 2011-01-13 12:22:14 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XLIII/254/2010
Rady Gminy Wydminy
z dnia 10 listopada 2010 roku

w sprawie określenia wysokości stawki opłaty miejscowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,  Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230,Nr 106, poz. 675) i art. 19 pkt 1 lit. b i  pkt  2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) Rada Gminy Wydminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, turystycznych lub szkoleniowych, na terenie Gminy Wydminy. 
§ 2
Określa się stawkę opłaty miejscowej za każdy dzień pobytu w wysokości 1,60 zł.
§ 3
Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa. Na inkasentów opłaty miejscowej wyznacza się właścicieli ośrodków wypoczynkowych i agroturystycznych oraz Pana Mirosława Caryk zam. Wydminy ul. Składowa 1/4. Wpłaty opłaty miejscowej można dokonać również w kasie Urzędu Gminy Wydminy.
§ 4
Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10 % od pobranych kwot opłaty miejscowej przez inkasentów.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6
Traci moc Uchwała Nr XXX/176/2009 Rady Gminy Wydminy z dnia 25 listopada 2009 roku
w sprawie określenia wysokości stawki opłaty miejscowej.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Sokalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Peliszko
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-01-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Peliszko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-01-13 12:22:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bolesław Idek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-01-13 12:22:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bolesław Idek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-02-14 13:50:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
788 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony