ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Organizacje pozarządowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZARZĄDZENIE NR 119/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.

Informacja ogłoszona dnia 2023-01-02 10:18:13 przez Bolesław Idek

Akapit nr 1 - brak tytułu

WS.0050.132.2022
 
ZARZĄDZENIE NR 119/2022
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 29 grudnia 2022 roku
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w 2023 roku.
 
            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. z dnia 9 marca 2022 r. Dz.U. z 2022 r., poz. 559) w związku z art. 4, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.
z dnia 24 czerwca 2022 r. Dz.U. z 2022 r., poz. 1327
) i w związku z uchwałą Rady Gminy Wydminy Nr XLIV/320/2022 z dnia 2 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 rok, Wójt Gminy Wydminy zarządza
co następuje:
 
            §1.1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych samorządu Gminy Wydminy zlecanych sektorowi pozarządowemu w 2023 roku w formie wspierania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji
w następujących rodzajach zadań:
             1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
             2) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
             3) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
             4) nauka, szkolnictwo wyższe edukacja , oświata i wychowanie,
 5) wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych
z funduszy zewnętrznych.
            2. Zadania, o których mowa w ust. 1 mieszczą się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Programie współpracy Gminy Wydminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
            3. Ogłoszenie o konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
            § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wydminy.
 
             § 3.1. Ogłoszenie konkursu publikuje się poprzez zamieszczenie jego treści:
             1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy,
             2) na stronie internetowej Gminy Wydminy,
             3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy.
           
            § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                          

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Łukasz Augustynowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-02 10:16:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bolesław Idek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-02 10:18:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bolesław Idek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-02 10:19:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
319 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony