ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zarządzenie nr 37/2007 - w sprawie sprzedaży nieruchomości w m. Wydminy

Informacja ogłoszona dnia 2009-02-11 10:15:43 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Zarządzenie nr 37/2007

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 37/2007
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 28 sierpnia 2007 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie § 2 ust. 2, § 3 ust. 6 i 11 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXV/169/05 Rady Gminy Wydminy z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Wydminy opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 stycznia 2006 roku (Nr 16, poz. 421) a także na podstawie art. 35, 37 ust. 2 pkt. 6, art. 40 ust. 1 pkt 2 oraz art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Dz.U. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
Wójt Gminy zarządza co następuje:
§ 1

Sprzedać w drodze bezprzetargowej nieruchomość zabudowaną, oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 134/3 o powierzchni 0,0861 ha, położoną w obrębie Wydminy i uwidocznioną w księdze wieczystej nr 17211, na rzecz współwłaścicieli nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 134/1, położonej przy ulicy Grunwaldzkiej 17 w Wydminach, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia. Ww. współwłaściciele są najemcami pomieszczeń gospodarczych zlokalizowanych na tej nieruchomości i nabywają je na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do nieruchomości stanowiącej przedmiot zbycia.
Wójt ustalił cenę zbywanego udziału w nieruchomości na kwotę 12.699,00 zł (cena nie obejmuje udziału, który zostaje własnością gminy), w tym: pomieszczenia gospodarcze - 2.452,00 zł i grunt – 10.247,00 zł oraz koszty wyceny nieruchomości i dokumentacji geodezyjnej na kwotę 1.200,00 zł.
Sprzedać w drodze przetargu ustnego ograniczonego niżej wymienione nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie Wydminy, uwidocznione w księdze wieczystej nr 17211, oznaczone jako działki oraz wymienione w załączniku Nr 2 do zarządzenia:
134/4 o powierzchni 648 m2.
Wójt ustalił cenę nieruchomości na kwotę 16.200,00 zł.
134/5 o powierzchni 566 m2.
Wójt ustalił cenę nieruchomości na kwotę 14.150,00 zł.
Ww. nieruchomości sprzedawane będą w przetargu ustnym ograniczonym do współwłaścicieli nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 134/1 w obrębie Wydminy ze względu na brak drogi dojazdowej.
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                    Wójt Gminy Wydminy
                                                                                                            (-) mgr Tomasz Pieluchowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bolesław Idek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-02-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bolesław Idek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-02-11 10:15:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-02-11 10:15:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-02-11 11:15:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
396 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony