ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr VI/23/2007 - w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wydminy

Informacja ogłoszona dnia 2009-02-16 10:17:12 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Uchwała Nr VI/23/2007

UCHWAŁA NR VI/23/2007
Rady Gminy Wydminy
z dnia 29 marca 2007r.

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wydminy


Na podstawie art.30 ust.6, art.49 ust.2 i art.54 ust.3 i ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz.1218. Nr 220 poz.1600) w związku z art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz.1591, Dz..U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 ) uchwala się, co następuje:

§ 1

W regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wydminy, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/16/2006 Rady Gminy Wydminy z dnia 29 grudnia 2006 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 7 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„Dodatek motywacyjny przyznawany jest procentowo w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości:
  • dla nauczycieli – do 10% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego,
  • dla dyrektorów – do 40% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.  

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wydminy.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.   
                                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                               (-)  Roman Sokalski

                                

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bolesław Idek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-02-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bolesław Idek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-02-16 10:17:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-02-16 10:17:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-02-15 18:11:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
747 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony