ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr VI/25/2007 - w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Wydminy.

Informacja ogłoszona dnia 2009-02-16 10:20:28 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Uchwała Nr VI/25/2007

Uchwała  Nr VI/25/2007
Rady Gminy Wydminy
z dnia 29 marca 2007 roku

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Wydminy.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,poz. 717, i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,poz. 1457 oraz z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128 ) i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231, Nr167, poz. 1372, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143, Dz. U. z 2004r. Nr 29, poz. 257, Nr 99,poz. 1001, Nr 152, poz. 1597, Nr 273, poz. 2703, Dz. U. z 2005r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298, Nr 179, poz. 1485, Dz. U. z 2006r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225, Nr 220,poz. 1600 ) Rada Gminy Wydminy uchwala, co następuje:
§ 1
Ustala się dla terenu Gminy Wydminy 25 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
§ 2
Ustala się dla terenu Gminy Wydminy 12 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wydminy.
§ 4
Traci moc Uchwała Nr XXV/139/93 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 lipca 1993 roku w sprawie  ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Wydminy i uchwała Nr L/212/2001 Rady Gminy w Wydminach z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/139/93 z dnia 28 lipca 1993 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Wydminy.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Przewodniczący Rady Gminy
 Roman Sokalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bolesław Idek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-02-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bolesław Idek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-02-16 10:20:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Redaktor Serwisu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-02-16 10:20:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bolesław Idek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-02-15 18:11:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
509 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony