ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała nr XII/56/2007 - w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Informacja ogłoszona dnia 2009-02-17 08:46:47 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Uchwała nr XII/56/2007

Uchwała  Nr XII/56/2007
Rady Gminy Wydminy
z dnia 28 listopada 2007r.
 
w sprawie zwolnień  od podatku od nieruchomości
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. Z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128) i art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. Z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz.1847) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
 1. Zwalnia się od  podatku od nieruchomości:
a)      budynki lub ich części oraz grunty stanowiące własność gminy, będące siedzibami zakładów i jednostek organizacyjnych gminy oraz gminnych instytucji kultury, oraz budowle i grunty pod budowlami oddane gminnym zakładom  i jednostkom organizacyjnym w zarząd, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art.3 ust.1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
b)      budynki gospodarcze lub ich części stanowiące własność rencistów i emerytów;
c)      budynki zajęte na potrzeby domów pomocy społecznej oraz na placówki realizujące zadania z zakresu opieki nad ludźmi starszymi i chorymi.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmują budowli, budynków lub ich części i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Traci moc Uchwała Nr LIII/233/2001 Rady Gminy Wydminy z dnia 26 listopada 2001 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w  Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008r.
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Roman Sokalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bolesław Idek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-02-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bolesław Idek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-02-17 08:44:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-02-17 08:46:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-02-15 18:11:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
569 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony