ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała nr XII/58/2007 - w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso

Informacja ogłoszona dnia 2009-02-17 08:54:29 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Uchwała nr XII/58/2007

Uchwała  Nr  XII/58/2007
Rady Gminy Wydminy
z dnia 28 listopada 2007 roku
 
w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) i art. 19, pkt. 1, lit. „ a” i  pkt.  2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące na targowiskach gminnych przy ul. Składowej i ul. Grunwaldzkiej 76 w wysokości:
            1) przy sprzedaży z ręki, kosza                                                        5,00 zł
            2) przy sprzedaży ze stoiska, stołu, wozu konnego, przyczepy     16,00 zł
            3) przy sprzedaży z pojazdu samochodowego                                25,00 zł
2. W innych miejscach targowych poza wymienionymi w ust. 1                  35,00 zł
 
§ 2
 
Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. Inkasent na każdą pobraną kwotę opłaty targowej wydaje pokwitowanie.
§ 3
 
Opłatę targową uiszcza się każdorazowo w dniu sprzedaży u upoważnionego inkasenta.
Na inkasenta wyznacza się Panią Jadwigę Beresztan zam. Pamry 2/15.
 
§ 4
 
Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10 % od pobranych kwot opłaty targowej przez inkasenta.
§ 5
 
Wykonanie uchwały oraz zawarcie umowy z inkasentem powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 6
 
Traci moc Uchwała Nr  III/10/2006 Rady Gminy Wydminy z dnia 14 grudnia 2006 roku
w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.
 
§ 7
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 r.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Roman Sokalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bolesław Idek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-02-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bolesław Idek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-02-17 08:54:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-02-17 08:54:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-02-15 18:11:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
458 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony