ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wójt Gminy Wydminy na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. Z 2018r. Poz. 1986 t.j.) zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługi w zakresie uporządkowania dokumentacji (akt), celem archiwizacji dokumentów, w siedzibie Urzędu Gminy w Wydminy.

Informacja ogłoszona dnia 2021-04-13 12:08:44 przez Administrator systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                       Wydminy, dnia 13.04.2021
RSO.271.1.1.2021
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
 
            Wójt Gminy Wydminy na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. Z 2018r. Poz. 1986 t.j.)  zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługi w zakresie uporządkowania dokumentacji (akt), celem archiwizacji dokumentów, w siedzibie Urzędu Gminy w Wydminy.
 
I. Zamawiający:                  Wójt Gminy Wydminy
                                               Plac Rynek 1/1, 11-510 Wydminy
                                               tel/fax 87 421 00 19
                                               e-mail:
                                              
II. Przedmiot zamówienia:
 
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie przez Wykonawcę  na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie kompleksowego  uporządkowania materiałów archiwalnych, przekazania w imieniu Zamawiającego  części dokumentacji archiwalnej  do właściwego oddziału Archiwum Państwowego, wydzielenie dokumentów do brakowania i przeprowadzenie brakowania.
 
III. Opis przedmiotu zamówienia:
 
- przejęcie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji,
- wykonanie kompleksowych czynności archiwizacyjnych ,w tym w szczególności: porządkowanie dokumentacji, zakwalifikowanie akt do odpowiedniej kategorii, uformowanie chronologiczne, tematyczne poszczególnych jednostek (segregatorów, pudełek, teczek), spięcie klipsami wskazanej dokumentacji, oznaczenie teczek, pudeł lub segregatorów przez umieszczenie na wierzchniej stronie: nazwy instytucji i komórki w której akta powstały , znaku i tytułu akt według RWA, zakres lat, w których powstały, sygnatury archiwalnej i ilości tomów w formie opisu, etykiety lub odtworzenie tytułu teczek  zgodnie z ich zawartością aktową oraz określeniem kategorii i właściwym opisem dokumentacji , spakowanie wszystkich dokumentów do teczek, segregatorów lub pudeł archiwizacyjnych według wskazań Zamawiającego  wraz z ich opisem, wydzielenie akt do brakowania, dla których minął okres przechowywania wraz ze sporządzeniem spisów zdawczo-odbiorczych,
-transport zarchiwizowanych akt z obecnego pomieszczenia (I piętro) do Archiwum Zakładowego Zamawiającego (piwnica),
- uporządkowanie dokumentacji z pełną ewidencją w formie papierowej i elektronicznej,
- odebranie od Zamawiającego akt przeznaczonych do brakowania, transport na miejsce brakowania, brakowanie fizyczne dokumentów,
- w celu właściwego skalkulowania ceny umożliwia się Wykonawcy, przed sporządzeniem oferty zapoznanie się z miejscem wykonywania usług, w tym ze stanem i ilością dokumentacji, sposobem archiwizowania i przechowania dokumentów,
 
Przed przystąpieniem do wykonania usługi, Wykonawca oraz osoby wykonujące prace składają oświadczenie o znajomości ustawy z dnia 10 maja 2018r., o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 poz.1781) iż znane są skutki w zakresie odpowiedzialności za naruszenie wymienionych przepisów oraz o zachowaniu w tajemnicy wszelkich informacji powziętych przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, zarówno w czasie jego realizacji jak i po zakończeniu.
 
IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
 
Miejscem wykonania usługi jest Urząd Gminy Wydminy, Plac Rynek 1/1, 11-510 Wydminy
Planowany termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.
 
V. Wymagania w stosunku do Wykonawcy związane z realizacja zamówienia:
 
Wykonawca zapewni środki transportu oraz wszystkie materiały do wykonania typu: etykiety, teczki, klipsy, opakowania archiwalne.
 
 
V. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
 
1. Oferta cenowa powinna zawierać cenę jednostkową netto oraz cenę jednostkową brutto 1 metra bieżącego (mb) uporządkowania dokumentacji oraz archiwizacji dokumentacji, a także wydzielenia dokumentacji do brakowania.
2. Zaoferowana cena winna zawierać wszelkie koszty, w tym: koszty transportu, pracy archiwisty, brakowania, sporządzenia dokumentacji, materiały papiernicze, brakowanie dokumentów i inne koszty związane z wykonaniem zlecenia.
 
 
Oferty należy składać na e-mail  lub na piśmie do kancelarii Urzędu Gminy Wydminy, Plac Rynek 1/1, 11 -510 Wydminy do dnia 19.04.2021 do godz. 15.00.
 
 
Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli Jadwiga Konopko.
Wybrany oferent zostanie poinformowany telefonicznie.                                                                                               
 
 
 
 
                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
                                  
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jadwiga Konopko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-13 12:07:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-13 12:08:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-13 12:08:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
411 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony