ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2009-02-05 11:08:06 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Uchwała Nr XXX/204/2006

 
Uchwała Nr XXX/204/2006
Rady Gminy Wydminy
z dnia 21 września 2006 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 14 czerwca 2006 roku na działalność Wójta Gminy

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. z 2000r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Rada Gminy Wydminy postanawia, co następuje:
§ 1

W związku ze skargą z dnia 14 czerwca 2006 roku Pana Krzysztofa Kępy na działalność Wójta Gminy, dotyczącą nie dotrzymania zadeklarowanych terminów dotyczących remontu lokalu socjalnego oraz nie poinformowania o tym fakcie zainteresowanych stron, po zapoznaniu się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną, Rada Gminy Wydminy postanawia na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn.. z 2000r Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) uznać skargę na działalność Wójta za zasadną.
Kwestie podnoszone w skardze znalazły potwierdzenie w toku kontroli prowadzonej przez komisję rewizyjną.
§2

Rada Gminy zobowiązuje Wójta Gminy Wydminy do wyznaczenia nowego terminu zakończenia remontu i poinformowania o tym zainteresowanych stron.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wydminy.
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                Leszek Cedrowski
« powrót do poprzedniej strony