ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji o mocy do 80 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 190/11, obręb Sucholaski, gmina Wydminy, powiat giżycki, woj. warmińsko-mazurskie, do czasu przedłożenia raportu ooś.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-11-30 14:28:35 przez Jolanta Bazylak

Obwieszczenie KK.6220.6.2023

Wydminy, dnia 30 listopada 2023 r.
KK.6220.6.2023
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania
 
Działając zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm. dalej kpa) w związku  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm. dalej ooś);
 
zawiadamia się wszystkie strony,
 
że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 80 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce ewidencyjnej nr 190/11, obręb Sucholaski, gmina Wydminy, powiat giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, wydane zostało postanowienie znak: KK.6220.6.2023 z dnia 30.11.2023 r. o zawieszeniu przedmiotowego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wyżej wskazanego przedsięwzięcia do czasu przedłożenia raportu oddziaływania na środowisko.
 
Z treścią postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy, pl. Rynek 1/1/, 11-510 Wydminy w godzinach pracy Urzędu (pokój nr 8).
 
Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie (zgodnie z art. 63 ust. 6 ustawy dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - Dz. U. z 2023 r, poz. 1094 ze zm.).
 
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a – obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wydminy bip.wydminy.pl, na tablicy ogłoszeń Sołectwa Dudka i Sołectwa Sucholaski oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy.
Zgodnie z art. 49 k.p.a zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Sprawę prowadzi: J. Bazylak, tel. 87 421 00 19 wew. 120.
Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 30.11.2023 r.
 
Wójt Gminy Wydminy
(-) Radosław Król
« powrót do poprzedniej strony