ˆ

Rada Gminy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Rady Gminy Wydminy zwołuje XLIII Sesję Rady Gminy Wydminy w dniu 23 września 2022 roku, o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Lokalnej w budynku Urzędu Gminy.

Informacja ogłoszona dnia 2022-09-16 08:05:14 przez Emilia Chojnowska-Deleżuch

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wydminy, dnia 16 września 2022 r.
SO.0002.6.2022
 
 
ZAWIADOMIENIE
Przewodniczący Rady Gminy Wydminy
zwołuje XLIII Sesję Rady Gminy Wydminy
w dniu 23 września 2022 roku, o godz. 11:00
w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Lokalnej
w budynku Urzędu Gminy.
 
Porządek obrad XLIII Sesji Rady Gminy Wydminy:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy Wydminy z dnia 27 maja 2022r.
 4. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy Wydminy z dnia 22 czerwca 2022r.
 5. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy Wydminy z dnia 15 lipca 2022r.
 6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie między sesjami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Giżyckiego.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wydminy na lata 2022-2039.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2022r.
 10. Podjęcie w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki o nr geod. 112/4 w obrębie Grądzkie w gminie Wydminy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu konkursowego pn. „Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy” w ramach Osi priorytetowej 11 włączenie społeczne, Poddziałania RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych oraz schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze,  zasad określenia obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wydminy.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora ZSO w Wydminach.
 20. Interpelacje i zapytania Radnych.
 21. Odpowiedzi Wójta na interpelacje i zapytania Radnych.
 22. Wystąpienia różne.
 23. Zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący
Rady Gminy Wydminy
/-/ Waldemar Antoni Samborski
 
Obrady Sesji można oglądać na stronie www.wydminy.pl w zakładce „TRANSMISJA RADY LIVE”.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Chojnowska-Deleżuch
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-16 07:58:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Emilia Chojnowska-Deleżuch
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-16 08:05:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Emilia Chojnowska-Deleżuch
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-16 08:05:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
230 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony