ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LI/384/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wydminach
Nr aktu prawnego
LI/384/2023
Status
Obowiązujący - rozstrzygnięcie nadzorcze
Lp: 112
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LI/383/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych Gminy Wydminy
Nr aktu prawnego
LI/383/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LI/382/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie podziału Sołectwa Orłowo na Sołectwo Łękuk Mały i Sołectwo Orłowo oraz nadania statutu Sołectwa Łękuk Mały
Nr aktu prawnego
LI/382/2023
Status
Obowiązujący - rozstrzygnięcie nadzorcze
Lp: 114
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LI/381/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, zwolnień, poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
LI/381/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LI/380/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2023r.
Nr aktu prawnego
LI/380/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LI/379/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 29 czerwca 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wydminy na lata 2023 - 2040.
Nr aktu prawnego
LI/379/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LI/378/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wydminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok
Nr aktu prawnego
LI/378/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LI/377/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Wydminy.
Nr aktu prawnego
LI/377/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LI/376/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wydminy za 2022 rok i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wydminy oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina za 2022 rok.
Nr aktu prawnego
LI/376/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2023-05-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR L/375/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi
Nr aktu prawnego
L/375/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji