ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1651
Data podjęcia
2013-09-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wydminy na lata 2013 - 2024
Nr aktu prawnego
LI/203/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1652
Data podjęcia
2013-09-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr L/197/2013 Rady Gminy Wydminy z dnia 05 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2013 r.
Nr aktu prawnego
LI/202/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1653
Data podjęcia
2013-08-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2013 r.
Nr aktu prawnego
L/201/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1654
Data podjęcia
2013-08-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wydminy na lata 2013 - 2024
Nr aktu prawnego
L/200/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1655
Data podjęcia
2013-08-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Siedliskach wchodzącej w skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Wydminach oraz zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej.
Nr aktu prawnego
L/199/2013
Status
Uchwalony oczekujący
Lp: 1656
Data podjęcia
2013-08-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wydminy.
Nr aktu prawnego
L/198//2013
Status
nieważność - rozstrzygnięcie nadzorcze
Lp: 1657
Data podjęcia
2013-08-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2013 r.
Nr aktu prawnego
L/197/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1658
Data podjęcia
2013-08-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wydminy na lata 2013 - 2024
Nr aktu prawnego
L/196/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1659
Data podjęcia
2013-08-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wydminy za 2012 rok i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wydminy oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina za 2012 rok
Nr aktu prawnego
L/195/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1660
Data podjęcia
2013-08-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Nr aktu prawnego
L/194/2013
Status
Uchwalony oczekujący

Nawigacja między stronami listy informacji