ˆ

Uchwały Rady Gminy

Pobierz dane XMLAkt prawny: 35/2022Drukuj informacjęAkt prawny: 35/2022

Szczegóły informacji

35/2022

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2018-2023

Data podjęcia/podpisania: 2022-05-05

Data wejścia w życie: 2022-05-05

Tytuł aktu:

ZARZĄDZENIE NR 35/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 5 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

Treść:

SO.0050.44.2022
 
ZARZĄDZENIE NR 35/2022
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 5 maja 2022  roku
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w 2022 roku.
 
            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 4, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 1057 ze zm.) i w związku z uchwałą Rady Gminy Wydminy Nr XXXIV/229/2021 z dnia 21 października 2021 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 rok, Wójt Gminy Wydminy zarządza co następuje:
 
            §1.1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych samorządu Gminy Wydminy zlecanych sektorowi pozarządowemu w 2022 roku w formie wspierania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji
w następujących rodzajach zadań:
                         1) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
             2. Zadania, o których mowa w ust. 1 mieszczą się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Programie współpracy Gminy Wydminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
            3. Ogłoszenie o konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
            § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wydminy.
 
             § 3.1. Ogłoszenie konkursu publikuje się poprzez zamieszczenie jego treści:
             1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy,
             2) na stronie internetowej Gminy Wydminy,
             3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy.
           
            § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                          

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jadwiga Konopko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-10 07:12:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-10 07:13:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-10 07:13:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
33 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony