ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1661
Data podjęcia
2013-07-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie skargi Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr PN.0552.59.2013 z dnia 7 czerwca 2013 r. na uchwałę Rady Gminy Wydminy Nr XLIV/172/2013 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyznaczenia kierunków rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie Gminy Wydminy.
Nr aktu prawnego
XLIX/193/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1662
Data podjęcia
2013-07-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Nr aktu prawnego
XLVIII/192/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1663
Data podjęcia
2013-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Nr aktu prawnego
XLVII/191/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1664
Data podjęcia
2013-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2013 r.
Nr aktu prawnego
XLVI/190/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1665
Data podjęcia
2013-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wydminy na lata 2013 - 2024
Nr aktu prawnego
XLVI/189/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1666
Data podjęcia
2013-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Giżyckiego.
Nr aktu prawnego
XVLI/188/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1667
Data podjęcia
2013-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wykonania prac na potrzeby ochrony przyrody na drzewie stanowiącym pomnik przyrody rosnącym na działce nr geod. 161/1 w miejscowości Wężówka.
Nr aktu prawnego
XLVI/187/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1668
Data podjęcia
2013-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wykonania prac na potrzeby ochrony przyrody na drzewie stanowiącym pomnik przyrody rosnącym na działce nr geod. 89/11 w miejscowości Wężówka.
Nr aktu prawnego
XLVI/186/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1669
Data podjęcia
2013-05-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wydminy na lata 2013-2016
Nr aktu prawnego
XLV/185/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1670
Data podjęcia
2013-05-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wydminy
Nr aktu prawnego
XLV/184/2013
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji