ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1681
Data podjęcia
2013-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014 .
Nr aktu prawnego
XLIV/173/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1682
Data podjęcia
2013-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia kierunków rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie Gminy Wydminy.
Nr aktu prawnego
XLIV/172/2013
Status
Unieważniony
Lp: 1683
Data podjęcia
2013-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wydminy.
Nr aktu prawnego
XLIV/171/2013
Status
nieważność - rozstrzygnięcie nadzorcze
Lp: 1684
Data podjęcia
2013-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2013 r.
Nr aktu prawnego
XLII/170/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1685
Data podjęcia
2013-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XL/163/2012 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
Nr aktu prawnego
XLII/169/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1686
Data podjęcia
2013-01-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Nr aktu prawnego
XLI/168/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1687
Data podjęcia
2013-01-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii na 2013 r.
Nr aktu prawnego
XLI/167/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1688
Data podjęcia
2013-01-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2013 r.
Nr aktu prawnego
XLI/166/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1689
Data podjęcia
2013-01-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wydminy na lata 2013 - 2024
Nr aktu prawnego
XLI/165/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1690
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw rozpatrzenia skarg na działalność Wójta Gminy Wydminy przesłanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego
Nr aktu prawnego
XL/164/2012
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji